Regionen efterlader 2070 borgere uden kollektiv trafik

Pressemeddelelse Af Steen Frøslev, formand Sjelle Bylaug

Sjelle den 12. september 2012

Regionen efterlader 2070 borgere uden kollektiv trafik

Små 200 unge som hovedsageligt er under uddannelse i Aarhus og Silkeborg bliver ladt i stikken

 

Hvis regionens spareplan bliver indført pr. 1. jan. 2019, vil det bl.a. betyde, at 2070 borgere herunder arbejdstagere, pensionister og små 200 unge i Skanderborg nord bliver uden kollektiv trafik. Det drejer sig om byerne Skjørring, Sjelle, Skivholme og Herskind, som i dag bliver betjent af bus 112 på Langelinie inden for en afstand af 4 km.
Disse 4 byer, kan ikke betjenes af kommunal lokalbus (bybus) da nævnte byer ligger mellem Aarhus og Silkeborg. Arbejdstagerne og unge under uddannelse benytter bus 112 til enten Aarhus eller Silkeborg og borgere som har deres arbejde i Skanderborg Nord, benytter 112 på tværs af bygrænserne. Derfor er busforbindelse i Skanderborg Nord (nord for Lyngbygård Å) en regional forpligtigelse. At prioriterer sin kærneforpligtigelse væk med påstand om, at regionen mangler penge og samtidig børster ansvaret væk fra egne skulder er simpelt hen en falliterklæring. Regionen har helt sikkert ikke fået færre penge til regional bustrafik, men derimod prioriteret / øget udgifterne til anden regional udvikling, og må derfor spare andet sted. MEN at nedprioritere sin forpligtigelse på regional bustrafik der hvor regionen ved, / bør vide at den kollektive trafik ikke er en kommunal opgave er det samme som ikke at tage sin forpligtigelse alvorligt. Noget tyder på, at regionen enten ikke er ordentligt informeret om sine busruter eller er ligeglade med sine forpligtigelser vedr. den kollektive trafik. En udtalelse fra en regionpolitikker lyder: efter nærmere analyse viste mange ruter sig ikke at have passagerer som bevægede sig over kommunegrænsen. Man kunne med en vis ret sige de blev brugt som bybusser i hver ende.” Mit svar er: ”Det må værre en generel betragtning. Passer Ikke I vores område. Alle som benytter bussen her I Skanderborg Nord, (nord for åen) benytter bussen til arbejde eller uddannelse enten i Silkeborg eller Aarhus. Så her er der ikke tale om at bussen bruges som lokalbus, (bybus) Men bruges som regional bus. Tjek selv!”

Unge under uddannelse har jf. lov ret til særlige uddannelsesbus kort og pensionister har ret til pensionistbus kort, men hvad hjælper det, når der ingen bus er i deres område.

Hvordan har regionen tænkt sig, at uddannelsessøgende med en afstand mellem 15 og 25 km på tværs af kommunegrænser, skal kunne komme til deres uddannelsessted uden at der stilles kollektiv trafik til rådighed ?. Det faktisk en regional opgave.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.