Høringssvar til Kommuneplanen om Landsbyudvikling

Høringssvar til Kommuneplanen om Landsbyudvikling

Sjelle Bylaug har udarbejdet høringssvar til Skanderborg Kommune vedr. Kommuneplanen for Landsbyudviklingen. Bylauget takker deltagerne som deltog i borgermøderne i april og maj for deres engagement og interesse for Sjelle byudvikling og de mange visionære ideer og forslag. Bylauget fremsender...
read more
Invitation til visionært borgermøde for interessenter

Invitation til visionært borgermøde for interessenter

Visionært Borgermøder 10. april kl 19:30 I Sjelle Forsamlingshus om Landsbyudvikling i Sjelle og Omegn   Til alle interessenter i Sjelle og Omegn *Virksomheder *Lodsejer og Udlejere *Skoler *Dagtilbud / dagpleje (0-6 år) * Fritids- og idrætsforeni...
read more
No Image

Miljø og Planudvalget sender Wedelslunds motorbaneansøgning tilbage til Byrådet

  Miljø og Planudvalget i Skanderborg sender Wedelslunds ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af motorbane tilbage til Byrådet   Nedenstående er indsat referatet fra Miljø og Planudvalgsmødet, som afholdt den 6.  juni 2017. Miljø og...
read more
No Image

Motorracerbane ved Wedelslund skal kaldes “Automobilbane anno 1950

  Seneste nyt om Motorracerbane ved Wedelslund: Motorracerbane ved Wedelslund skal kaldes “Automobilbane anno 1950 Godejeren Jesper Nielsen: Tak fordi jeg måtte deltage i møde i mandags, jeg har efterfølgende valgt at revidere min Landzoneansøg...
read more
No Image

Er Bylauget mere til “raps end til ræs?”

  I Midtjyllands Avis kan det forstås / fremstå som om, at Bylauget er imod opførelse af en racerbane ved Wedelslund. Bylauget understreger, at der ikke er taget en sådan stillingtagen, men at Bylauget drøfter sagen på mandag, med fokus...
read more
No Image

Høringssvar Kommuneplan 2016

Sjelle Bylaug har fremsendt høringssvar til kommuneplan 2016 Du kan læse høringssvaret her
read more