6.66Galten

torsdag, 21 februar 2019

Facebook

Facebook

Sjelle.dk nyheder og Nyhedsbrev

  Velkommen til Sjelle.dk’s nyheder og Nyhedsbrev Under Nyheder kan du læse nyhedsindlæg i kronologisk rækkefølge. Du er velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Sjelle Bylaug Beretning GF 2019

Sjelle Bylaug Formandens beretning, generalforsamling 19. februar 2019 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsesmøder og borgermøder Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvis indhold hovedsagligt har omhandlet: Strategiplan for udarbejdelse af høringssvar om Skanderborg Kommunes plan om tillæg til kommuneplanen vedr. landsbyudvikling. Der…

Referat af Bylaugsmødet den 12. februar 2019

Referat af Bylaugsmødet den 12. februar 2019 Mødet afholdt den 12. februar kl 19:30 hos Birthe   Referat 1 Regnskab 2018 – Gennemgang og til godkendelse Regnskab 2018 fremlagt til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet viser et overskud for…