13.53Galten

lørdag, 25 maj 2019

Facebook

Facebook

Vinterfest i Sjelle Forsamlingshus

Vinterfest i Sjelle Forsamlingshus afholdes den 16. marts 2019Tilmelding senest den 12. marts.Se indbydelsen herunder med oplysning om tilmelding mv.

Sjelle Bylaug Beretning GF 2019

Sjelle Bylaug Formandens beretning, generalforsamling 19. februar 2019 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsesmøder og borgermøder Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvis indhold hovedsagligt har omhandlet: Strategiplan for udarbejdelse af høringssvar om Skanderborg Kommunes plan om tillæg til kommuneplanen vedr. landsbyudvikling. Der…