6.35Galten

onsdag, 24 oktober 2018

Facebook

Facebook

Gaveregn loves også uden for Sjelle Skjørring omådet

Læs her: http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2758861.ece Nye vindmøller udløser pengeregn til naboer Jyllandsposten: Offentliggjort 24.04.12 kl. 10:18 Der kan være penge i at være nabo til en ellers udskældt vindmølle. Vindmøller giver ren energi – men der har været meget blæst om de…

Bliv medlem af FVSS

Foreningen mod vindmølleplacering mellem Sjelle og Skjørring Stor tilslutning til den nye forening mod vindmølleplacering mellem Sjelle og Skjørring Rigtig mange husstande både i Sjelle og Skjørrig har tilmeldt sig den nystiftede forening FVSS – Foreningen mod vindmølleplacering mellem Sjelle…

Forening mod vindmølleplacering mellem Sjelle og Skjørring er nu dannet

70 borgere fra landsbyerne Sjelle og Skjørring har den 18. april 2012 på stiftende generalforsamling, som afholdt i Sjelle Forsamlingshus, dannet ny forening med navnet ”Foreningen mod vindmølleplacering mellem Sjelle og Skjørring. (FVSS) Foreningens formål er: at forhindrer vindmølleplacering mellem…

Uenigt Økonomiudvalg

Uenigt Økonomiudvalg tiltræder Miljø-og Planudvalgets indstilling Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2012 Fraværende: Tage Nielsen Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget. Aleksander Aagaard og Christina Bottke kunne ikke støtte indstillingen. Martin Frausing Poulsen støttede indstillingen med en bemærkning om, at…

Flagremuse og rovfulgle

Sjelle Bylaug har fremsendt henvendelse til Skanderborg Kommune vedr Flagremuse og rovfulgle har hjemsted i området for forslag om vindmølleplacering Læs henvendelsen her

Informationsbrev

Informationsbrev om konsekvenser ved vindmølleplacering mellem landsbyerne Sjelle og Skjørring er omdelt til alle husstande i Sjelle og Skjørring “Nordsletten” m.fl har taget initiativ til at omdele et informationsbrev omkring konsekvenserne ved en placering af 3 kæmpe vindmøller mellem Sjelle og Skjørring. Informationsbrevet…

Stiftende Generalforsamling

Stiftende Generalforsamling – forening mod vindmølleplacering mellem Sjelle og Skjørring afholdes Onsdag den 18 april kl. 19:00 i Sjelle Forsamlingshus Borgere fra Sjelle, Skjørring og Rohde opfordres til deltagelse Dagsorden for dannelse af foreningen mv. Velkomst Stiftende generalforsamling jf. forslag…