Referat af møde i Stiudvalget den 18. marts 2019

Referat fra Stiudvalget / Sjelle Bylaug

Tilstede: Lotte, Helene, Steen, Bjørn, Thomas, Anders

Sjelle den 18/3-2019

Mødet, som var det første i det nystiftede udvalg, blev holdt hos Bjørn.

Følgende blev diskuteret og besluttet.

1.
I forsøget på at finde en fælles retning for udvalget, præsenterede alle deltagerne deres idéer og visioner. Et sammenkog af dette blev til følgende punkter:

 • Foranledige en udbygning af stier i og omkring Sjelle.
 • Bedre adgang til naturen
 • Genskabe naturen og gamle stier
 • Andre vandreruter end Voldbyvej
 • Forbindelser til de omkringliggende landsbyer
 • Bænke og eventuelt shelters

2.
Vi skelner mellem 2 slags stier:

Trampestier – som er eksisterende markskel, naturstier og græs-strimler, der må gåes på.

Grus-stier – dette vil primært være eksisterende stier samt nyanlagte.

3.
Bjørn snakker med folkene bag sti systemet i Storring, Søballe og Stjær. Måske kunne de være interesseret i at mødes med os, til inspiration og så vi kan høre deres erfaringer.

Anders snakker med kommunen og finder ud af om de kan bidrage til vores projekt.

Thomas laver et foreløbigt visionskort over vores område, som skal danne grundlag for en række vandreture sti-udvalget vil på.

Vores prioritetsplan er:

 1. Foreløbigt visionskort
 2. Vandreture
 3. Visionskort
 4. Dialog med lodsejere
 5. Ansøge fonde

Vores tidsplan er ikke lagt fast endnu, men der er enighed i udvalget om at, projektet vil kører over en årrække.

Næste møde er mandag den 27. Maj kl 19.30 hos Helene

Mvh

Anders

2 tanker om “Referat af møde i Stiudvalget den 18. marts 2019

 1. Stiudvalget efterlyser også indput og ideer fra andre Sjelleborgere som kan indarbejdes i planerne.
  Tror ikke at vi kender alle mulig steder for trampestier og gode naturoplevelser omkring Sjelle!
  Vi tager naturligvis også kontakt til folkene omkring “sporene ved Herskind”
  Bjørn

 2. Hej vi er ny-tilflyttere til Sjelle. Jeg/vi synes idéen om etablering af stier lyder som en rigtig god ide. Et bedre fortov langs faktisk hele volbyvej fra langelinie og helt op til bygrænsen i nord mangler også, Sjelle er ikke en attraktiv barnevognsby for der er ingen steder at trille med den, men er klar over at det er en helt anden boldgade. Men ellers ville nogle naturstier da være dejligt. jeg har også et par ideer til hvor man kunne lave sti. Mvh Allan og Lissi (Rytterbakken 1)

Der er lukket for kommentarer.