Bylaug

Vedtægter

Velkommen til Sjelle Bylaug Sjelle og Omegns Bylaug blev stiftet på et borgermøde den 10. april 1996 og alle beboere i Sjelle Sogn er automatisk medlemmer. Der opkræves ikke kontingent. Bylauget er af daværende Galten Kommunen anerkendt som høringsberettiget part i sager, som vedrører lokalområdet.

Bylauget kan på eget initiativ tage sager op, som har almen interesse for borgerne i Sjelle og omegn. Bylauget består af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bylauget afholder sin årlige generalforsamling i den sidste halvdel af marts måned. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Bylaugets arbejde Bestyrelsen arbejder primært med, at være borgenes talerør i forhold til aktuelle sager vedrørende Sjelle og Sjelle Mark samt, at afholde enkelte arrangementer og traditioner. Under Bylauget kan oprettes udvalg, som arbejder med særlige interessefelter. Disse udvalg nedsættes på generalforsamlingen.

Særligt for år 2012, henleder vi opmærksomheden på uhyrlige forslag om rejsning af vindmøller mellem Sjelle og Skjørring

Skriv et svar