Sjelle Vandværk: ophør af varsel om vandafbydelser


Sjelle den 5. oktober 2017

Sjelle Vandværk oplyser, at undersøgelse af ledningsbrud i Sjelleområdet er afsluttet.

Vandforsyningen er igen stabil.

Med venlig hilsen
Sjelle Vandværk

Skriv et svar