Generalforsamlinger

Vandvaerk_logo_utekst 001

 

Se vedtægterne her

 

 


Se vedtægterne her

Indkaldelse til Generalforsamlinger 2018 for

Generalforsamlingerne afholdes i Sjelle Forsamlingshus den 20. februar 2018 kl. 18:00

 

Program

KL: 18:00 Generalforsamling for Sjelle Forsamlingshus

KL: 18:30 Generalforsamling for Sjelle Vandværk

KL: 19:00 Let anretning (Tilmeld dig- klik her – eller ring på telefon 23 32 14 28 (Niels Krogh)

Til maden kan købes Øl / vin / sodavand
KL: 20:00
Generalforsamling for Sjelle Bylaug

KL: 20:30 Fælles ”eventuelt” og orientering – der bydes på kaffe og lagkage
A: Trafikudvalget, Sjelle Bylaug: Orientering om plan for hastigheds regulering i Sjelle V/ Skanderborg kommune

Sjelle Forsamlingshus Sjelle Vandværk Sjelle Bylaug
Dagsorden ifølge vedtægter:

 

1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.
3 Bestyrelsens beretning
4 Regnskabet forelægges
5 Indkomne forslag.
6 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Revisor og revisorsuppleant
7 Eventuelt.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2018

Dagsorden ifølge vedtægter

1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det kommende år fremlægges
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisor suppleant
7 Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 9. februar2018

 

Dagsorden ifølge vedtægter

 

1 Valg af dirigent
2 Laugets Beretning
3 Fremlæggelse af regnskabet
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
5 Valg af Oldermænd
6 Valg af Suppleanter
7 Valg af udvalg: Trafikudvalget.
8 Indkomne forslag
9 Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2018

 

Velmødt
Sjelle Forsamlingshus – Sjelle Vandværk – Sjelle Bylaug

Niels, Kim og Steen


 

Referat af generalforsamling i Sjelle Vandværk  den 21. februar 2017

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Sjelle Forsamlingshus
Til stede var 21 interessenter
Referent: Anders

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Valgt blev Niels Krogh
 2. Bestyrelsens beretning
   Kim fremlagde og det blev godkendt
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 4. Budget for det kommende år fremlægges
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslog at betaling af vand bliver ændret fra halvårlig til årlig betaling, gældende fra 2018. Forslaget blev vedtaget.
  2. Endnu engang forslag fra Jørgen Holm om at gældende vedtægter for Sjelle Vandværk sendes ud til alle interessenter. Ifølge Jørgen Holm er vedtægterne ikke de rigtige, da han mener at vedtægterne fra 1988 er de gældende. Dette blev afvist af generalforsamlingen, da de gældende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i 2004. Jørgen Holm mente heller ikke at generalforsamlingen var en generalforsamling, men blot et møde i vandværket. Dette blev også afvist af generalforsamlingen. Forslaget blev ikke vedtaget.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Mathias og Christian – Mathias ønskede ikke genvalg. Christian og Ole Jakobsen vælges.
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
  Revisor: På valg er Marie som ønsker genvalg og vælges.
  Revisor suppleant: På valg er Niels Krog som ønsker genvalg og vælges.
 8. Eventuelt

Referent Anders

Generalforsamling i Sjelle Vandværk

Februar 2017
Generalforsamling afholdes den 21. februar 2017 kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Sjelle Forsamlingshus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden Kim Bendixen, Udsigten 14, Sjelle senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vandværkets vedtægter og regulativ kan til enhver tid rekvireres på Sjelle.dk eller ved henvendelse til formanden for bestyrelsen.

PBV formand Kim Bendixen


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *