Generalforsamlinger

Vandvaerk_logo_utekst 001Se vedtægterne her

Referat af generalforsamling i Sjelle Vandværk  den 21. februar 2017

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Sjelle Forsamlingshus
Til stede var 21 interessenter
Referent: Anders

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Valgt blev Niels Krogh
 2. Bestyrelsens beretning
   Kim fremlagde og det blev godkendt
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 4. Budget for det kommende år fremlægges
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslog at betaling af vand bliver ændret fra halvårlig til årlig betaling, gældende fra 2018. Forslaget blev vedtaget.
  2. Endnu engang forslag fra Jørgen Holm om at gældende vedtægter for Sjelle Vandværk sendes ud til alle interessenter. Ifølge Jørgen Holm er vedtægterne ikke de rigtige, da han mener at vedtægterne fra 1988 er de gældende. Dette blev afvist af generalforsamlingen, da de gældende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i 2004. Jørgen Holm mente heller ikke at generalforsamlingen var en generalforsamling, men blot et møde i vandværket. Dette blev også afvist af generalforsamlingen. Forslaget blev ikke vedtaget.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Mathias og Christian – Mathias ønskede ikke genvalg. Christian og Ole Jakobsen vælges.
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
  Revisor: På valg er Marie som ønsker genvalg og vælges.
  Revisor suppleant: På valg er Niels Krog som ønsker genvalg og vælges.
 8. Eventuelt

Referent Anders

Generalforsamling i Sjelle Vandværk

Februar 2017
Generalforsamling afholdes den 21. februar 2017 kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Sjelle Forsamlingshus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden Kim Bendixen, Udsigten 14, Sjelle senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vandværkets vedtægter og regulativ kan til enhver tid rekvireres på Sjelle.dk eller ved henvendelse til formanden for bestyrelsen.

PBV formand Kim Bendixen


 

Skriv et svar