Borgermøde om ny landdistriktspolitik

Online Borgermøde om ny landdistriktspolitik

Torsdag den 25. februar kl. 19 – 21.30.
Byrådet har igangsat et arbejde for en landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune.
Tilmeld dig derfor til mødet, hvor du kan møde politikerne, høre oplæg og få lejlighed til at komme i dialog i mindre grupper.
Dine input er vigtige for at sætte retning for hvad politikken skal indeholde.

Mødet afholdes online og kræver du tilmelder dig forud, så du kan få vejledning i at deltage.

Tilmeld dig her.
Du bliver ved tilmelding bedt om at vælge et af flg. temaer, som udgangspunkt for gruppedrøftelserne. Disse er valgt af Økonomiudvalget den 10.2.

Dialog – Mobilitet – Klima og Bæredygtighed – Udvikling og Bosætning

Når du er tilmeldt får du en mail direkte med vejledning og link til mødet.
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/1160/