Referat af Trafikudvalgsmøde 20. juni 2016

 

 

Top.ht1Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug

Sjelle den 20/06-2016

Tilstede: Ingelise, Leif, Kim, Zita, Anders

Mødet blev holdt hos Inge Lise.

Følgende blev besluttet:

 1. Det er aftalt at dette og fremtidige referater også sendes til Steen, som så vil ligge det op på Sjelle.dk
 2. På Bylaugets generalforsamling blev det aftalt at trafikudvalget overtager henvendelsen fra beboerne på Rosenvej, vedrørende eventuel lukning af den ene ende af Rosenvej.
  Trafikudvalget lader beboerne selv lave en ansøgning om dette. Steen har lovet at tilbyde sin hjælp med dette, til beboerne.
 3. Leif retter henvendelse til kommunen vedrørende økonomisk hjælp til sidste del af vores fortovs projekt.
 4. Udvalget har fundet 3 steder hvor der kunne laves hævede forløb på Voldbyvej – ved trekanten, hvor Rytterbakken og Rosenvej mødes – ved udkørsel fra Steen og Susannes hus – oppe omkring den nye vej, ind til udstykningen ved Nørregård.
  Leif laver og rundsender, i starten af august, et oplæg vedrørende mulige steder der kan laves trafikregulerende tiltag på Voldbyvej. På næste møde gennemgåes dette oplæg og når vi er enige om dette, sendes det til kommunen.

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget:

 1. Reparation af fortove i foråret 2016
 2. Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.
 3. Gadelys ved læskure på Langelinie
 4. Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej og Rosenvej.
 5. Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.
 6. Projektet vedrørende eventuel lukning af Rosenvej i den ene ende.

Næste møde afholdes mandag den 22. August 2016 kl. 19.00 hos Zita og Anders.

Mvh

Anders