Referat af Trafikudvalgsmøde den 22. august 2016

 

Top.ht1Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug

Sjelle den 22/08-2016

Tilstede: Birthe, Bjørn, Ingelise, Leif, Kim, Zita, Anders

Mødet blev holdt hos Zita og Anders.

Følgende blev besluttet:

1. Trafikudvalget ønsker en mere retvisende fartmåling af hastigheden gennem byen. Kim undersøger pris på leje af mobil fartmåler, inden næste møde

2. Leif reviderer hans oplæg og rundsender til alle indenfor 14 dage

3. Vi ønsker et møde med kommunen når Leif´s oplæg er revideret og sendt til dem

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget:

  1. Reparation af fortove i foråret 2016
  2. Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.
  3. Gadelys ved læskure på Langelinie
  4. Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.

Eventuelt som delprojekt:

  1. Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej. Næste møde afholdes mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.30 hos Birthe og Kim.

Mvh

Anders