Referat af Trafikudvalgsmødet den 23. januar 2017

Top.ht1

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug

Sjelle den 23/01-2017

Tilstede: Birthe, Ingelise, Bjørn, Leif, Kim, Anders
Mødet blev holdt hos Leif

  1. Trafikudvalget tager til inspiration- og informationsmøde på det nye rådhus i Skanderborg den 2. Februar. Anders mailer til Steen med deltagerantal.
    IngeLise, Zita, Bjørn, Leif og Anders deltager. 
  2. Kommunen har lovet os et møde vedrørende vores planer for trafiksikkerheden I byen. Leif rykker dem for en dato.
  3. Bjørn foreslog at der plantes træer langs cykelstien mod Herskind. Han kontakter Herskind og hører dem ad om de syntes om idéen.
  4. Et fremtidigt projekt vedrører den gamle legeplads, nede I dalen.
    Blandt andet en beskæring af buskene, der tager udsynet ved Langelinie, mod vest.

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget.

1.    Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.

2.    Gadelys ved læskure på Langelinie

3.    Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.

Eventuelt som delprojekt

4.    Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej.

 Næste møde afholdes mandag den 3. april 2017 kl. 19.30 hos Bjørn.

 Mvh

Anders