Nyt regulativ fra Sjelle Vandværk

November 2019

Nyt regulativ for Sjelle Vandværk pr 1. november 2019

Ikrafttrædelse

Det ny regulativ træder i kraft den 1 / 11 2019

Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1 / 1 2001

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Se regulativet her