Generalforsamlinger

Se vedtægterne her – opdateres snarest jf. Ekstraordinær generalforsamling 2023

Januar 2024

GENERALFORSAMLING 2024
Fælles Generalforsamlingsdag i 2024 afholdes den 27. februar, hvor Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug afholder sine generalforsamlinger.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her:

https://sjelle.dk/GF 2024.pdf

Dagsorden ifølge vedtægter

1 Valg af stemmetæller.
Valg af ordstyrer.
3 Bestyrelsens beretning
4 Regnskabet forelægges
5 Indkomne forslag.
6 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Revisor og revisorsuppleant
7 Eventuelt.

Forslag
til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2024

 


Ekstra ordinær generalforsamling i Sjelle Vandværk 2023:

Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer jf. ordinær generalforsamling 2023 pkt. “Indkomne forslag”: Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

De nye vedtægter bliver lagt op på Sjelle.dk hurtigst muligt.

Ordinær Generalforsamling i Sjelle Vandværk 2023

Tilstede var ca. 25 interessenter –

Referent: Anders

Valg af dirigent:
Niels Krogh blev valgt

Bestyrelsens beretning:
Vandforbruget er faldet. Indsatsplaner fra kommunen mangler stadig. PFAS analyse er lavet og der er intet fundet i vores vand. Legepladsudvalget er blevet tilbudt et stykke af vores grund ud mod Bakkegårdsvej. Der er forslag om vedtægtsændringer og derfor en ekstra ordinær generalforsamling senere i dag. Der er stadig planer om en form for ringforbindelse, så der er back-up i tilfælde af en eventuel forurening

Regnskab og budget:
Vandforbruget er 13,9% lavere i forhold til 2021
Overskud på ca 70.000kr
Budget – Forventet overskud på ca. 77.000kr
Begge blev godkendt

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår flg.:
Selskabsformen ændres fra I/S til et A.M.B.A.
Bestyrelsen skal minimum bestå af 3 personer

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Kim, Henning og Anders. Alle modtager genvalg og blev valgt.

Valg af suppleanter:
Finn og Emil på valg og valgt

Valg af revisor:
Niels Krogh er trådt ind i stedet for Henning Hegelund

Valg af revisor suppleant:
I stedet for Niels Krogh blev Niels Jakobsen valgt

Eventuelt:
Ingenting

Dirigent – Niels Krogh

……………………………………..

Sjelle den 21. februar 2023


Sjelle Vandværks Generalforsamling 2022

Sjelle Vandværks Generalforsamling 2020

Dagsorden i følge vedtægterne:

.

Dagsorden:

Valg af Referent:
Valg af dirigent:
Bestyrelsens beretning:
Regnskab og budget for 2019 samt budget for 2020:
Indkomne forslag:
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Valg af revisor:
Valg af revisor suppleant:
Eventuelt:


.

Referat af Generalforsamling i Sjelle Vandværk  2019

Sjelle den 19. februar 2019

Til stede var ca. 45 interessenter – generalforsamlingen blev afholdt samme aften og i forbindelse med Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaugs generalforsamlinger.

Valg af Referent:
Anders
Valg af dirigent:
Valgt blev Niels Krogh.
Bestyrelsens beretning:
Kim fremlagde og det blev godkendt.
Regnskab og budget for 2018 samt budget for 2019:
Christian fremlagde og det blev godkendt.
Indkomne forslag:
Ingen modtaget
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Christian og Ole. Begge ønsker genvalg og vælges.
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Mathias og Finn. Finn ønsker genvalg og vælges.
Mathias ønsker ikke gevalg. Emil vælges
Valg af revisor:
På valg er Marie, som ønsker genvalg og vælges.
Valg af revisor suppleant:
På valg er Niels Krogh som ønsker genvalg og vælges.
Eventuelt:
Christian oplyser at regninger for 2018 forbruget er på vej og kommer formodentlig ud sidst på ugen.
Regningerne kommer på papir, men det vil herefter være muligt at tilmelde betalingen til PBS.


Se vedtægterne her

Indkaldelse til Generalforsamlinger 2018 for

Generalforsamlingerne afholdes i Sjelle Forsamlingshus den 20. februar 2018 kl. 18:00

Program

KL: 18:00 Generalforsamling for Sjelle Forsamlingshus

KL: 18:30 Generalforsamling for Sjelle Vandværk

KL: 19:00 Let anretning (Tilmeld dig- klik her – eller ring på telefon 23 32 14 28 (Niels Krogh)

Til maden kan købes Øl / vin / sodavand
KL: 20:00
Generalforsamling for Sjelle Bylaug

KL: 20:30 Fælles ”eventuelt” og orientering – der bydes på kaffe og lagkage
A: Trafikudvalget, Sjelle Bylaug: Orientering om plan for hastigheds regulering i Sjelle V/ Skanderborg kommune

Sjelle Forsamlingshus Sjelle Vandværk Sjelle Bylaug
Dagsorden ifølge vedtægter:

1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.
3 Bestyrelsens beretning
4 Regnskabet forelægges
5 Indkomne forslag.
6 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Revisor og revisorsuppleant
7 Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2018

Dagsorden ifølge vedtægter

1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det kommende år fremlægges
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisor suppleant
7 Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 9. februar2018

Dagsorden ifølge vedtægter

1 Valg af dirigent
2 Laugets Beretning
3 Fremlæggelse af regnskabet
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
5 Valg af Oldermænd
6 Valg af Suppleanter
7 Valg af udvalg: Trafikudvalget.
8 Indkomne forslag
9 Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2018

Velmødt
Sjelle Forsamlingshus – Sjelle Vandværk – Sjelle Bylaug

Niels, Kim og Steen


Referat af generalforsamling i Sjelle Vandværk  den 21. februar 2017

Generalforsamlingen blev afholdt i Sjelle Forsamlingshus
Til stede var 21 interessenter
Referent: Anders

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Valgt blev Niels Krogh
 2. Bestyrelsens beretning
   Kim fremlagde og det blev godkendt
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 4. Budget for det kommende år fremlægges
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslog at betaling af vand bliver ændret fra halvårlig til årlig betaling, gældende fra 2018. Forslaget blev vedtaget.
  2. Endnu engang forslag fra Jørgen Holm om at gældende vedtægter for Sjelle Vandværk sendes ud til alle interessenter. Ifølge Jørgen Holm er vedtægterne ikke de rigtige, da han mener at vedtægterne fra 1988 er de gældende. Dette blev afvist af generalforsamlingen, da de gældende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i 2004. Jørgen Holm mente heller ikke at generalforsamlingen var en generalforsamling, men blot et møde i vandværket. Dette blev også afvist af generalforsamlingen. Forslaget blev ikke vedtaget.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Mathias og Christian – Mathias ønskede ikke genvalg. Christian og Ole Jakobsen vælges.
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
  Revisor: På valg er Marie som ønsker genvalg og vælges.
  Revisor suppleant: På valg er Niels Krog som ønsker genvalg og vælges.
 8. Eventuelt

Referent Anders

Generalforsamling i Sjelle Vandværk

Februar 2017
Generalforsamling afholdes den 21. februar 2017 kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Sjelle Forsamlingshus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden Kim Bendixen, Udsigten 14, Sjelle senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vandværkets vedtægter og regulativ kan til enhver tid rekvireres på Sjelle.dk eller ved henvendelse til formanden for bestyrelsen.

PBV formand Kim Bendixen


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.