2.5Skanderborg

Facebook

Facebook

Seneste
  • Nyt fra Legepladsudvalget - Marts 2023 Legepladsudvalget har afholdt møde 22. marts 2023 Legepladsudvalget har på sit møde fremlagt projekt for legeplads, som etableres på Vandværksgrunden. Projektet forventes at kunne realiseres for kr. 200.000,- Udvalget har på dette møde lavet ansøgning til midler fra landsbypuljen i Skanderborg kommune. Landsbypuljen kan søges ud fra et...
  • Dagsorden Bylaugsmøde 20. marts 2023 - <Se alle Bylauges møder og referater her> Hermed indkaldelse til konstituerende- og ordinært bylaugsmøde. Mødet afholdes hos Marie kl. 19:00 Dagsorden den 20. marts 2023 1 Godkendelse af dagsorden til konstituerende møde 2 Konstituering af: * næstformand * Kasserer * Skriverkarl * Udvalg: fordeling af udvalgene mellem os. 3 Evt. ——————————————-...
  • Nyhedsbrev 2. marts 2023 - NYHEDSBREV. 2. marts  2023
  • Resumé og opsamling af Borgermødet 23. februar 2023 - Kollektiv VarmeTermonet <Se dagsordener og referater m.m. her> Opsamling af Borgermøde nr. 3, 23 februar 2023 i Sjelle Forsamlingshus MØDE NR. 3 OMHANDLER Resumé og opsamling af borgermødet 23. februar 2023 om Termonet Historikken og procesplanen<Se PowerPoint her> Orientering fra arbejdsgruppen *Arbejdsgruppens arbejde / status og Bylaugets undersøgelseArbejdsgruppen har analyseret...
  • Referat af Generalforsamlingen i Sjelle Bylaug den 21. februar 2023 - Se vedtægterne her Februar 2023 Generalforsamling 2023 Generalforsamling i 2023 afholdes den 21. februar, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Vandværk også afholder sine generalforsamlinger. Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus. Se indkaldelsen her: <https://sjelle.dk/generalforsamlingerne-2023/> Se opdateret dagsorden for Bylaugets generalforsamling her: <https://sjelle.dk/Bylaug/Generalforsamling/2023/2023_Bylaugs_Generalforsamling.pdf> Dagsorden ifølge vedtægter / referat 1 Valg...
  • Sjelle Bylaug vil have en helhedsplan for byen - Sjelle Bylaug ønsker helhedsplan for Sjelle Går i dialog med Skanderborg Kommune Sjelle står vi overfor mange initiativer og projekter, som både omhandler: 1 Projekt ved Sjelle Kirke 2 Projekt Trampestier i og omkring Sjelle 3 Partnerskab og Legeplads i Sjelle: 4 Trafik og Veje – cykelsti og Rosenvej mv....
  • Borgermøde nr. 3 – 23. februar 2023 kl. 19:30 om Energifælleskab og Helhedsplan - Borgermøde i Sjelle 23. februar kl 19:30 For borgere, virksomheder, lodsejere, udlejere m.fl. afholdes i Sjelle Forsamlingshus, Rytterbakken 3, 8464 Galten Status 2 på projekt om KOLLEKTIV VARME Energifællesskab – Termonet i Sjelle, samt HELHEDSPLAN FOR SJELLE  Bylauget byder også på kaffe / te – (der kan købes øl og vand) Sjelle...

Dagsorden Bylaugsmøde 20. marts 2023

<Se alle Bylauges møder og referater her> Hermed indkaldelse til konstituerende- og ordinært bylaugsmøde. Mødet afholdes hos Marie kl. 19:00 Dagsorden den 20. marts 2023 1 Godkendelse af dagsorden til...

Resumé og opsamling af Borgermødet 23. februar 2023

Kollektiv VarmeTermonet <Se dagsordener og referater m.m. her> Opsamling af Borgermøde nr. 3, 23 februar 2023 i Sjelle Forsamlingshus MØDE NR. 3 OMHANDLER Resumé og opsamling af borgermødet 23. februar 2...

Borgermøde nr. 3 – 23. februar 2023 kl. 19:30 om...

Borgermøde i Sjelle 23. februar kl 19:30 For borgere, virksomheder, lodsejere, udlejere m.fl. afholdes i Sjelle Forsamlingshus, Rytterbakken 3, 8464 Galten Status 2 på projekt om KOLLEKTIV VARME Ene...

Nyt fra Legepladsudvalget

Marts 2023 Legepladsudvalget har afholdt møde 22. marts 2023 Legepladsudvalget har på sit møde fremlagt projekt for legeplads, som etableres på Vandværksgrunden. Projektet forventes at kunne realiseres for...

Referat af Generalforsamlingen i Sjelle Bylaug den 21. februar 2023

Se vedtægterne her Februar 2023 Generalforsamling 2023 Generalforsamling i 2023 afholdes den 21. februar, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Vandværk også afholder sine generalforsamlinger. Alle 3 generalf...

Referat af Bylaugsmødet den 15. februar 2023

<Se alle Bylauges møder og referater her> Mødet blev holdt hos Anders kl. 19:00 Referat af Bylaugsmødet den 15. februar 2023 Fraværende: Niels, Palle 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Re...

Sjelle Bylaug vil have en helhedsplan for byen

Sjelle Bylaug ønsker helhedsplan for Sjelle Går i dialog med Skanderborg Kommune Sjelle står vi overfor mange initiativer og projekter, som både omhandler: 1 Projekt ved Sjelle Kirke 2 Projekt Trampestier i...

Nyt Borgermøde – Arbejdsgruppen for Termonet

Arbejdsgruppen for Termonet INDKALDER TIL BORGERMØDEDEN 23. FEBRUAR KL. 19:30I SJELLE FORSAMLINGSHUS Indkaldelse udsendes på Sjelle.dk / Facebook / Nyhedsbrev medio februar. <FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>&l...

Legepladsudvalg i Sjelle

Sjelleborgere opretter legepladsudvalg og har indgået partnerskab med Sjelle Bylaug og Sjelle Vandværk Legepladsudvalgets arbejde kan følges her: <Legepladsudvalget i Sjelle> Legepladsudvalget har indg...

Referat af Termonets arbejdsgruppemøde nr. 1 – den 14. december...

REFERAT AF Arbejdsgruppemøde NR. 1 – 14. DECEMBER 2022 <FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER> <GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER> Møde 1 onsdag den 14. december kl. 20:00 hos Jespe...

Borgermøde 26. oktober om Energifællesskab – Termonet i Sjelle

Termonet – Fjernvarme i Sjelle som et lokalt varmeselskab, der fungerer i det daglige som et fjernvarmeselskab <Se dagsordener og referater m.m. her> Sæt varme på fællesskabet i Sjelle Fælles en...

Solcelle-borgermøde med Skanderborg Kommune

Endnu en gang stort fremmøde til borgermøde i Sjelle om placering af Solcelleparker ved byen Sjelle borgerne og borgerne fra Sjelle Mark samt nabobyer mødte talstærkt op til borgermøde om Solcellepark...

Skal vi have Solcellepark ved Sjelle

Borgermøde: Skal vi have solcellepark ved Sjelle? Opdateret: 20 maj 2022 Her er der mulighed for at etablere solcellepark ved Sjelle Skanderborg Kommune inviterer til tidlig dialog om etablering af solcellepar...

Stort fremmøde til Borgermødet om Solceller

Sjelle Bylaug afholdte Borgermøde 25. april om projekter om Solcelleparker i området. Ca 45 Sjelleborgere… og et par stykker fra Skjørring mødte op til Sjelle Bylaugs borgermøde om projekter vedr. So...

Nyt fra Solcelleudvalget

Nyt fra Solcelleudvalget i Sjelle Solcelleudvalget har afholdt møde med Skanderborg Kommune vedr. Byrådets beslutning om at arbejde videre med projektet, dog med ændringer. Nuværende placeringer og omfang k...

Referat af arbejdsgruppemøde – Termonet nr. 3 – 18.januar 2023

REFERAT AF Arbejdsgruppemøde NR. 3 – 18. JANUAR 2023 <FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER> <GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER> Møde 3 onsdag den 18. Januar kl. 20:00 hos  Jes...

Referat af arbejdsgruppemøde – Termonet nr. 2 – 11. januar...

REFERAT AF Arbejdsgruppemøde NR. 2 – 11. JANUAR 2023 <FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER> <GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER> Møde 2 onsdag den 11. Januar kl. 20:00 hos  Nie...

Referat af Stiudvalgsmøde 3. jan. 2023

Stiudvalgsmøde 3. januar 2023 Mødet blev afholdt ved Hans Hansen Deltagere; Hans Hansen, Henrik Andersen, Steen Frøslev, Konsulent Bendt NielsenAfbud: Thomas <Se mere på Stiudvalgets side> Dagsorden /...

REFERAT Borgermøde nr. 2: den 29. november 2022

Borgermøde nr. 2, den 29. november 2022 Mere en 30 fremmødte til borgermødet nr. 2 Bylauget V/ Steen orienterede om projektet, projektet status vedr:* Undersøgelsen om interessen i byen for Termonet* Samarb...

Borgermøde nr. 2 – 29. november kl. 19:00 Energifællesskab i...

Borgermøde i Sjelle  29. november 2022 kl. 19:00 afholdes i Sjelle Forsamlingshus, Rytterbakken 3, 8464 Galtenu Status på projekt om KOLLEKTIV VARME Energifællesskab – Termonet i Sjelle Termonet &...