21.67Galten

søndag, 26 juni 2022

Facebook

Facebook

Seneste
  • Solceller: Tekniske problemer for indsendelse af høringssvar- send her i stedet - Sjelle.dk kan oplyse at flere er stødt på problemer med at indsende høringssvar via Skanderborg kommunes hjemmeside. Sjelle.dk har henvendt sig til Skanderborg Kommune med problemet…. Du kan sende dit høringssvar på denne mailadresse: planogbyudvikling@skanderborg.dk.  med sagsnr. 01.02.05-P16-11-22.   opdateres
  • Solceller: Bylaugets Høringsvar - Bylauget afviser placeringen af Solcelleanlæg, peger på alternativ placering og ønsker undersøgelse af fælles jordvarmeanlæg (Termonet) Bylauget efterspørger mere sammenhængende og bæredygtige projekter og anbefaler at Skanderborg kommune at få en mere overordnet konkret strategi og handleplan for udpegning af områder til udvinding af grøn energi f.eks. vedr.:    Skanderborg...
  • Nyhedsbrev 13. juni 2022 - NYHEDSBREV. 13. juni 2022  
  • Sankt Hans Bål og fest i Sjelle - Sankt Hans bål Torsdag den 23. juni kl. 19:00 Bålpladsen er også denne gang på marken ved Aase og Finn Jensen, Præstegårdsvej 25. Sjelle Indgang til bålpladsen vil være i fjerneste hjørne fra bygningerne mod vest. Bålet tændes ca. 19:30, vi synger midsommervisen og der holdes en båltale. Der vil være...
  • SOLCELLER: LAV OG SEND DIT HØRINGFSSVAR HER - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Solceller vest for Sjelle: foroffentlighed Igangsætningen af foroffentlighedsfasen blev besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget i møde den 17. maj 2022. Foroffentlighedsfasen løber fra den 1. juni 2022 til og med 23. juni 2022. Her kan du læse mere om foroffentligheden/høringen og indsende dit...
  • Solcelle-borgermøde med Skanderborg Kommune - Endnu en gang stort fremmøde til borgermøde i Sjelle om placering af Solcelleparker ved byen Sjelle borgerne og borgerne fra Sjelle Mark samt nabobyer mødte talstærkt op til borgermøde om Solcelleparker placeret helt tæt op af Sjelles Bygrænse. Skanderborg Kommune har sat en høring igang om et Solcelleprojekt placeret helt tæt...
  • Nyhedsbrev 7. juni 2022 - NYHEDSBREV. 7. juni 2022

Solceller: Bylaugets Høringsvar

Bylauget afviser placeringen af Solcelleanlæg, peger på alternativ placering og ønsker undersøgelse af fælles jordvarmeanlæg (Termonet) Bylauget efterspørger mere sammenhængende og bæredygtige projekte...

Sankt Hans Bål og fest i Sjelle

Sankt Hans bål Torsdag den 23. juni kl. 19:00 Bålpladsen er også denne gang på marken ved Aase og Finn Jensen, Præstegårdsvej 25. Sjelle Indgang til bålpladsen vil være i fjerneste hjørne fra bygninge...

Solcelle-borgermøde med Skanderborg Kommune

Endnu en gang stort fremmøde til borgermøde i Sjelle om placering af Solcelleparker ved byen Sjelle borgerne og borgerne fra Sjelle Mark samt nabobyer mødte talstærkt op til borgermøde om Solcelleparker p...

Skal vi have Solcellepark ved Sjelle

Borgermøde: Skal vi have solcellepark ved Sjelle? Opdateret: 20 maj 2022 Her er der mulighed for at etablere solcellepark ved Sjelle Skanderborg Kommune inviterer til tidlig dialog om etablering af solcellepar...

Stort fremmøde til Borgermødet om Solceller

Sjelle Bylaug afholdte Borgermøde 25. april om projekter om Solcelleparker i området. Ca 45 Sjelleborgere… og et par stykker fra Skjørring mødte op til Sjelle Bylaugs borgermøde om projekter vedr. So...

Solceller: Tekniske problemer for indsendelse af høringssvar- send her i...

Sjelle.dk kan oplyse at flere er stødt på problemer med at indsende høringssvar via Skanderborg kommunes hjemmeside. Sjelle.dk har henvendt sig til Skanderborg Kommune med problemet…. Du kan sende dit ...

SOLCELLER: LAV OG SEND DIT HØRINGFSSVAR HER

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Solceller vest for Sjelle: foroffentlighed Igangsætningen af foroffentlighedsfasen blev besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget i møde den 17. maj 2022...

Ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle

Skanderborg Kommune har modtaget ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle. Ansøgningen og behandlingen i Skanderborg Kommune kan ses her:https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-refer...

Borgermøde 25. april i Sjelle om Solceller

Sjelle Bylaug indkalder til Borgermøde om Solcelleplaceringer Bylauget har med baggrund i orienteringen og debatten på årets generalforsamling om solcellerplaceringer ved Sjelle planlagt Borgermøde om Solce...

Kontingent 2022 til Sjelle Bylaug og Sjelle.dk

Kontingent til Sjelle.dk 2022 For at kunne drive www.sjelle.dk indbetales “Frivillig kontingent” og kontingent for mailadresse via @Sjelle.dk. Det er nu tid for at indbetale kontingent for 2022 Kont...

Nyhedsbrev 13. juni 2022

NYHEDSBREV. 13. juni 2022  

Stiudvalget har lagt kortene på bordet.

Stiudvalget i Sjelle tager nu konkrete skridt for at få stiprojektet igangsat. Stiudvalget blev nedsat på Sjelle Bylaugs generalforsamling i 2019. Udvalget har indtil nu arbejdet med at lave forskellige forsl...

Nyhedsbrev 7. juni 2022

NYHEDSBREV. 7. juni 2022

Referat af Bylaugsmødet den 6. april 2022

Referat Sjelle Bylaugmøde den 6. april 2022 kl. 19:30 Mødet blev afholdt hos: Marie Tilstede: Steen, Marie, Niels og Anders Afbud: Thomas (Er i Dubai) Konstituering af bestyrelsen Niels: NæstformandMarie: Ka...

Sjelle Forsamlingshus – Projekt nye rammer

Projekt nye rammer om det gode liv på landet Sjelle Forsamlingshus er med sine mange kulturelle aktiviteter og store lokale opbakning landsbyens hjerte og en meget vigtig ramme om Sjelles sociale og kulturelle...