16.15Galten

søndag, 7 august 2022

Facebook

Facebook

Seneste
  • By-Festival Sjelle -Skjørring -
  • Loppemarked i Sjelle AFLYST - SJELLE FORSAMLINGSHUS AFLYSER ÅRETS LOPPEMARKED Grundet nødvendig renovering omhandlende lydisolering ind mod naboen, aflyser Sjelle Forsamlingshus årets loppemarked som planlagt til afholdelse den 21. august. BEMÆRK: Der er ikke indsamling af effekter lørdagen forinden. Har du lopper du ønsker afhentet kan der laves aftale med formanden på telefon 23 32 14...
  • Nyhedsbrev 4. august 2022 - NYHEDSBREV. 4. august 2022
  • Solceller: Bylaugets Høringsvar - Bylauget afviser placeringen af Solcelleanlæg, peger på alternativ placering og ønsker undersøgelse af fælles jordvarmeanlæg (Termonet) Bylauget efterspørger mere sammenhængende og bæredygtige projekter og anbefaler at Skanderborg kommune at få en mere overordnet konkret strategi og handleplan for udpegning af områder til udvinding af grøn energi f.eks. vedr.:  Skanderborg Kommune...
  • Solcelle-borgermøde med Skanderborg Kommune - Endnu en gang stort fremmøde til borgermøde i Sjelle om placering af Solcelleparker ved byen Sjelle borgerne og borgerne fra Sjelle Mark samt nabobyer mødte talstærkt op til borgermøde om Solcelleparker placeret helt tæt op af Sjelles Bygrænse. Skanderborg Kommune har sat en høring igang om et Solcelleprojekt placeret helt tæt...
  • Ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle - Skanderborg Kommune har modtaget ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle. Ansøgningen og behandlingen i Skanderborg Kommune kan ses her:https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=5c0ea8a3-acc3-4c2e-9a87-6c6c294807a5&searchText=.    Pkt. 115 Der afholdes borgermøde 9. juni, Voldbyvej 61, Sjelle. Annonceres i avis….   Sjelle Bylaug har på borgermødet den 25. april nedsat et udvalg som arbejder med sagen.  ...
  • Kontingent 2022 til Sjelle Bylaug og Sjelle.dk - Kontingent til Sjelle.dk 2022 For at kunne drive www.sjelle.dk indbetales “Frivillig kontingent” og kontingent for mailadresse via @Sjelle.dk. Det er nu tid for at indbetale kontingent for 2022 Kontingentbeløb: Bedes indsat på konto: 9070 4340064270. Kan også betales på generalforsamlingen eller via MobilePay på 22161117. Oplys venligst navn ved indbetalingen. ...

Loppemarked i Sjelle AFLYST

SJELLE FORSAMLINGSHUS AFLYSER ÅRETS LOPPEMARKED Grundet nødvendig renovering omhandlende lydisolering ind mod naboen, aflyser Sjelle Forsamlingshus årets loppemarked som planlagt til afholdelse den 21. augu...

Solcelle-borgermøde med Skanderborg Kommune

Endnu en gang stort fremmøde til borgermøde i Sjelle om placering af Solcelleparker ved byen Sjelle borgerne og borgerne fra Sjelle Mark samt nabobyer mødte talstærkt op til borgermøde om Solcellepark...

Skal vi have Solcellepark ved Sjelle

Borgermøde: Skal vi have solcellepark ved Sjelle? Opdateret: 20 maj 2022 Her er der mulighed for at etablere solcellepark ved Sjelle Skanderborg Kommune inviterer til tidlig dialog om etablering af solcellepar...

Stort fremmøde til Borgermødet om Solceller

Sjelle Bylaug afholdte Borgermøde 25. april om projekter om Solcelleparker i området. Ca 45 Sjelleborgere… og et par stykker fra Skjørring mødte op til Sjelle Bylaugs borgermøde om projekter vedr. So...

Kontingent 2022 til Sjelle Bylaug og Sjelle.dk

Kontingent til Sjelle.dk 2022 For at kunne drive www.sjelle.dk indbetales “Frivillig kontingent” og kontingent for mailadresse via @Sjelle.dk. Det er nu tid for at indbetale kontingent for 2022 Kont...

By-Festival Sjelle -Skjørring

Nyhedsbrev 4. august 2022

NYHEDSBREV. 4. august 2022

Sjelle-Skjørring Musik og Scenekunst

Medhjælper møde den 29/6 i Sjelle forsamlingshus kl 19.00 Vi skal have Ssmogs festival i Sjelle-Skjørring d. 12-14 august! Kom og bliv en del af at få en ny tradition på skinner. Hvad har du lyst til at by...

Solceller: Bylaugets Høringsvar

Bylauget afviser placeringen af Solcelleanlæg, peger på alternativ placering og ønsker undersøgelse af fælles jordvarmeanlæg (Termonet) Bylauget efterspørger mere sammenhængende og bæredygtige projekte...

Ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle

Skanderborg Kommune har modtaget ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle. Ansøgningen og behandlingen i Skanderborg Kommune kan ses her:https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-refer...

Borgermøde 25. april i Sjelle om Solceller

Sjelle Bylaug indkalder til Borgermøde om Solcelleplaceringer Bylauget har med baggrund i orienteringen og debatten på årets generalforsamling om solcellerplaceringer ved Sjelle planlagt Borgermøde om Solce...

Stiudvalget har lagt kortene på bordet.

Stiudvalget i Sjelle tager nu konkrete skridt for at få stiprojektet igangsat. Stiudvalget blev nedsat på Sjelle Bylaugs generalforsamling i 2019. Udvalget har indtil nu arbejdet med at lave forskellige forsl...

Referat af Bylaugsmødet den 6. april 2022

Referat Sjelle Bylaugmøde den 6. april 2022 kl. 19:30 Mødet blev afholdt hos: Marie Tilstede: Steen, Marie, Niels og Anders Afbud: Thomas (Er i Dubai) Konstituering af bestyrelsen Niels: NæstformandMarie: Ka...

Sjelle Forsamlingshus – Projekt nye rammer

Projekt nye rammer om det gode liv på landet Sjelle Forsamlingshus er med sine mange kulturelle aktiviteter og store lokale opbakning landsbyens hjerte og en meget vigtig ramme om Sjelles sociale og kulturelle...