Referat af Termonets arbejdsgruppemøde nr. 1 – den 14. december 2022


REFERAT AF Arbejdsgruppemøde NR. 1 – 14. DECEMBER 2022

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 1
onsdag den 14. december kl. 20:00 hos Jesper Lillesø
ALLE FREMMØDT.

Referat / Dagsorden:      Bilag til dagsorden

1 Arbejdsgruppens kommisorium – Se bilag side 1
Kort gennemgang af borgermødet den 29. november. Jf. dette borgermøde er arbejdsgruppens “Kommisorium”  jf. bilagets side 1.
Jesper Y.M. kontakter Kredsløb A/S med oplysning om Fjernvarme til Herskind / Låsby m.h.p. om der bliver lagt fjernvarmerør fra Borum til Herskind og videre til Låsby. Eller om Herskind / Låsby bliver koblet på via rørledningen i Skovby. Det er oplyst at rørføringen fra Borum har en mindre dimission end rørføringen fra Skovby. Arbejdsgruppen er oplyst om, at Skanderborg Kommune har udmeldt at der IKKE kommer fjernvarme til Sjelle / Skjørring. Arbejdsgruppen ønsker alligevel ovenstående oplyst og oplyst hvad kostpris for tilkobling og kommende drift og forbrug er. Ansvar Jesper Y.M.
Lærke tager kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet med det formål at få konkret viden og fakta fra nuværende energifællesskaber med jordvarme. Eventuelt med aftale om deltagelse herfra i et kommende borgermøde i februar måned 2023. Ansvar Lærke
2 Status på Undersøgelsen om interesse for Termonet – se bilag side 2-3
Gennemgang af interessen fra Sjelle Borgerne om kollektiv varme i et energifællesskab med Jordvarme.
Besvarelserne viser: se bilag side 3
* at 42 Sjelleborgere har valgt at deltage i undersøgelsen, heraf har 27 oplyst at de har naturgas, 10 at de har brændeovn, 8 har Træ / træpiller / flis, 5 har “anden varmekilde”, 3 har Varmepumpe luft til vand, 2, har varmepumpe luft til luft, 1 har oliefyr og 1 har stokerfyr. NB det har været muligt at give mere end et svar.
* 38 har tilkendegivet interesse og 6 har tilkendegivet at de ikke vil være med i et energivællesskab. Se mere i bilaget side 2.
Arbejdsgruppen vil forsøge at lave et arbejdsdokument med kort over placering af adresser med tilkendegivelse af interesse i mere eller mindre grad for at indgå i et energifællesskab. Formålet med kortoversigten er at arbejdsgruppen kan danne sig et billede af fordelingen / spredningen i adresserne.
Jesper L og Steen trækker data fra undersøgelsen. Dokumentet vil ikke blive offentliggjort men indgå i arbejdsgruppens videre arbejde. Ansvar Jesper L.
3 Projektplan / Projektmodning – se bilag side 4
*Arbejdsgruppen afholder næste møde den 11 januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen. Steen indkalder.
*Steen kontakter Skanderborg Kommune om arbejdsgruppen og gruppens igangværende arbejde og aftaler og om muligt oplysninger om kontaktmuligheder til byens udlejere, lodsejere, virksomheder mv. m.h.p. nedenstående møde. Derudover om nedsættelse af en styregruppe hvor Skanderborg Kommune indgår. Endvidere ønskes oplyst status på igangværende proces om projekt Solcellepark vest for Sjelle. Ansvar Steen
* Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe afholder møde den 18. januar kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus med Udlejere, Lodsejere, Grundejerforeninger, Virksomheder, Vandværk, Forsamlingshus, Skole, samt med invitation til AVK / Aura / Lodsejer som står for projekt Solcellepark. Ansvar Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe i forening. Tovholder aftales.
4 Projektering – se bilag side 5
Hvis fornødent antal Sjelleborgere vil indgå i kollektiv varme i et energifællesskab med jordvarme vil arbejdsgruppen arbejde for, at den enkelte bruger vil kunne modtage varme i sensommeren / efterår 2024. se mere i bilaget side 5.
5 Planlægning og aftaler
Se ovenstående punkter!
Der er aftalt arbejdsgruppe møde den 11. januar 2023 og møde for ovennævnte interessenter den 18. januar 2023
6 Evt – dato for nyt møde
Arbejdsgruppen har udvekslet telefonnumre.
Der afholdes nyt arbejdsgruppemøde den 11. januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen.

Referent Steen