Arbejdsgruppen: Kollektiv Varme – Termonet

 

Her kan du følge Arbejdsgruppens arbejde

Arbejdsgruppen: (KONTAKT@SJELLE.DK) Lærke Kragh Møller, Jesper Lillesø, Jesper Yde Knudsen. Fra Bylauget: Niels Jacobsen, Steen Frøslev

Arbejdsgruppen: (KONTAKT@SJELLE.DK) Lærke Kragh Møller, Jesper Lillesø, Jesper Yde Knudsen. Fra Bylauget: Niels Jacobsen, Steen Frøslev

<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>
<Se spørgsmål og svar her>


Nyt fra arbejdsgruppen her

<Se pjecen her>

<Hent blanketten til interessetilkendegivelse for Termonet her>

 <Se projektforslaget her>.    

                             <19. marts Borgermøde og stiftende      
                            generalforsamling A.M.B.A selskab klik her>


ARBEJDSGRUPPEMØDER: se dagsorden / referater herunder: 

Møde nr. 14
Arbejdsgruppemøde 7. marts 2024

Arbejdsgruppemøde den 7. marts kl. 19:30 hos Jesper L
Jesper L, Jesper Y, Niels, Steen

Dagsorden / Referat

Beregner
Beregneren tilføres lidt mere tekst i starten og ved tilvalg afskrivning (LÅN) af tilslutningsbidrag (Jesper L)
Omdeling
Niels omdeler invitationen til borgermødet som afholdes den 19. marts
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse godkendt. Fremsendes straks (Steen)
Brev til ejere
Brev til boligejere som er udlejere i byen godkendt og fremsendes hurtigst muligt (Steen)
Tidslinje
Tidslinjen justeres… nyt oplæg (Steen)
Forretningsorden og vedtægter
Der udarbejdes en forretningsorden til den stiftende generalforsamling (Steen)
Forslag til vedtægter haster det med. Som inspiration ser vi på vedtægterne fra Sjelle Vandværk og fra Termonet i Rårup. (Steen – Jesper Y)
Advokat Bistand er Jesper Y på
Økonomi og plan – projekt – hvordan ser det ud. – projekt fra Sustain
Intet til referat. Afventer Sustain
Alt praktisk mv. til borgermøde og stiftende amba
Indkøb til forplejning (Niels)

EVT.- Vi skal nok have noget køkkenhjælp mv. – Vi laver bordopstilling om mandagen…


Møde nr. 13
Arbejdsgruppemøde 19. februar 2024
Hos Niels
Fremmødte: Jesper Y, Jesper L, Niels og Steen

Møder er afholdt med udgangspunkt i kommende proces med Borgermøde den 19. marts med gennemgang af nye forudsætninger for projektet, samt stiftende generalforsamling af A.M.B.A selskab.

Følgende aftalt på dette møde:

Jesper Y. :
Kontakt til Lærke om Vedtægter
Kontakt til Henrik om  Borgermødet den 19. marts – NB: jf. referat fra 1/2 24: Ny data fra Sustain forventes modtaget i uge 7 og beregneren opdateres herefter

Jesper L.:
Opdaterer beregneren jf. aftalte ændringer og forudsætninger
Orienterer om projekt NaboSkaber, forventninger til nye boliger – boligområde i Sjelle
Kontakt til Sjelleborger om kandidatur til bestyrelsen i A.M.B.A jf. aftale på mødet

Steen:
Kontakt til Skanderborg Kommune vedr. afklaring om Projekt – Projektgodkendelse – VVM undersøgelse – kommunegaranti – oversigt over udlejere i landsbyen.
Pressemeddelelse om stiftende generalforsamling for oprettelse af A.M.B.A – udsendes i uge 10 eller 11.
Nyhedsbrev i denne uge udsendes med oplysning om borgermøde og program: KL. 17:00 Forplejning og oplæg fra Sustain – kl.19:00 Stiftende generalforsamling / oprettelse af A.M.B.A

Niels:
Forplejning til Borgermødet.
Kontakt til Sjelleborger om kandidatur til bestyrelsen i A.M.B.A jf. aftale på mødet

Drøftelse og andre beslutninger på dette arbejdsgruppemøde:
Brev til alle relevante udlejere / Lodsejere med oplysning om kollektiv varme i Sjelle og invitation til borgermødet

Generel invitation til Sjelle Borgerne via Nyhedsbrev, Hjemmeside, Facebook og måske ved husomdeling.

Pressemeddelelse uge 10 eller uge 11

Borgermødet 19. marts med start kl. 17.00
* Tid at komme til stede / forplejning
*Oplæg fra Henrik om den samlede pakke
* Kaffe / te / kage
*Kommende proces og tidsplan
(Oprettelse af et A.M.B.A Selskab – Hvervning af husstande / valg af pumpe (Lodret / opdelt 2 hængt)– Screening (VVM?) – Projektudarbejdelse – Medlemsmøde 1 – myndighedsbehandling – Licitation – Medlemsmøde 2 – Udførelse – Indvielse – Tilslutning -)
* Om Økonomi og tilslutning / senere tilslutning af varme osv.
*Pause
Stiftende generalforsamling. Følgende skal være klar:
*Mødeleder
*Forretningsorden for mødet (Alle husstande som har / giver udtryk for interesse for kollektiv varme i Sjelle)
*Dirigent og referent
*Dagsorden
*Forslag til vedtægter
*Budgetoverslag ud fra 40 tilslutninger
*Evt


Møde nr. 12
Arbejdsgruppemøde 1. februar 2024
Hos Jesper L
Fremmødte: Jesper Y, Jesper L, og Steen

Møder er afholdt med udgangspunkt i afholdt teamsmøde med Henrik fra Sustain vedr. forslag og ændringer til antal husstande og økonomiske forudsætninger.
Afholdt teammøde med Henrik (Jesper Y – Steen)

Omdrejningspunkter
Vi arbejder nu videre med at opdatere projektforslaget med:

 • Begrænse området for Termonet. Kun en eneste i nederste del af byen på den anden side af Langelinie har tilbagemeldt interesse
 • Tilpasse starttilslutninger til 40 husstande
 • Regner med fast elpris jf. PPA
 • Vi fjerne prislaget for mellemforbruger og lægge 3 huse til i gruppen almindelige forbrugere.

Der arbejdes mod projekt omfattende 40 husstande

Beregneren justeres i forhold til opdaterede data fra Sustain jf. aftalte ændringer ved antal husstande, kvadratmeter, pumpestørrelser mv. (Jesper L)

Der laves en ny model for fastbidrag således:

Fast bidrag

 0-150 m2

100%

                51,00 kr.

 151 – 200 m2

75%

                38,25 kr.

 201-250 m2

55%

                28,05 kr.

0ver 250 m2

40%

                20,40 kr.

Ny data fra Sustain forventes modtaget i uge 7 og beregneren opdateres herefter.

Det er aftalt at vi forsøger at få lavet et ny borgermøde i uge 12 med Sustain om det reducerede projekt og økonomi, samt den fremadrettet proces om bindende tilmelding.

Arbejdsgruppen arbejder p.t. på vedtægter for et A.m.b.a selskab. (Lærke)

Vi kontakter Skanderborg kommune om en drøftelse om: nødvendighed om VVM undersøgelse, Kommunegaranteret lån, Projektbeskrivelse mv. (Steen tager kontakt)

MEN….. OBS – efterskrift til referatet

Som I måske også har set dagen efter vores arbejdsgruppemøde, så er der måske et projekt på vej i Sjelle med nye boliger. Et spændende projekt som i så fald må medregnes i vores projekt om kollektiv varme.  I vil kunne se projektet med nye boliger her: https://www.naboskaber.dk/sjelle?fbclid=IwAR2mWa7rHp_CS1_CSwhpo96gDAdQQuyKonujV2O07iOQPkWe5yqYFdPxIwA

Jeg har i dag talt med “Naboskaber” om deres projekt og fået oplyst at det drejer sig om måske op til mere end 20 boliger.

“Naboskaber” er interesseret i vores kollektive varmeforsyning og indgår gerne i en mere formel aftale herom. Som jeg forstår at de forventer at disse boliger kunne stå klar i 2026… ? Så vi har en positiv udfordring her, som også betyder at vi skal forholde os til jf. antal forventede opkoblede husstande i Sjelle…..

“Naboskaber” afholder nogle informationsmøder i kommende tid. Se mere på Naboskaber.dk. 

“Naboskaber” oplyste, at de netop lige har afholdt møde med Skanderborg kommune, hvor “Naboskaber” mødte en positiv respons…


Møde nr. 11

onsdag den 22. november hos Jesper L
Fremmødte: Jesper L, Jesper Y.M., Lærke, Steen
Afbud Niels

* Opfølgning på møde 10, 8. november 2023 vedr. planlægning af den fortsatte proces og strategi.
Arbejdsgruppens vurdering er, at der nu er behov for en mere aktiv proces. Arbejdsgruppen fokuserer nu på at få udarbejdet en konkret økonomimodel, og sætter nu kurs mod, at få oprettet  et A.M.B.A. selskab til varetagelse af opstart og drift af kollektiv varme i Sjelle med Termonet.

Følgende er på dette møde aftalt:
* Kontakt til Sustain om økonomimodel og nyt borgermøde (Jesper Yde)
* Beskrivelse af en konkret procesplan frem mod et A.M.B.A selskab (Steen)
* Udarbejdelse af forslag til vedtægter for A.M.B.A selskab og stiftende generalforsamling. Forventning til tidspunkt for afholdelse af stiftende generalforsamling er januar / februar 2023 (Bylaug og Arbejdsgruppen)
* Arbejdsgruppen opfordrer til, at alle de husstande som endnu ikke har givet en tilbagemelding om interesse / måske interesse / ikke interesse, fremsender sin stillingstagen til kontakt@sjelle.dk.
* Forslag og overvejelse om opsætning af informationsskilt om Kollektiv varme i Sjelle
* Orientering: Steen har deltaget i møde i Skjørring som nu også er i gang med en igangsættelse af proces for kollektiv varme med Termonet. Steen deltager i regionsmøde 23. november vedr. Vidensdelingsseminar om “Fælles Borgerdrevne Energiløsninger”
* Arbejdsgruppens næste møde afholdes i starten af januar måned.


Møde nr. 10

onsdag den 8. november hos Jesper L
Fremmødte: Jesper L, Jesper Y.M., Lærke, Steen
Afbud Niels

*Planlægning af den forsatte proces og strategi i forhold til at nå målet for bindende tilmeldinger til Termonet og oprettelse af et AMBA-SELSKAB
 • Kontakt til og møde med Henrik fra Sustain vedr.: (ansvar Jesper Y.M)
  * planlægning af kommende borgermøder / “tilmeldingsmøder”
  * genberegning jf. “store Ejendomme”, henvendelsen fra Morten fra Ejerbjerge vedr. regnefejl
  * ændring af projektforslagets fordelingsnøgler, samt fleksibilitet af individuelle forhold i forhold til størelse af varmepumpe og opdeling af varmepumpe og vandtank
 • Nye husstandsbesøg: (Ansvar alle i arbejdsgruppen)
  * Der er behov for at lave besøg / genbesøg til relevante husstande (varmeforsyning med Gas / Olie). Med udgangspunkt i seneste oversigt prikkes medlem af arbejdsgruppen selv relevante ud. Deadline for opsamling af disse besøg er til nyt arbejdsgruppemøde den 22. november.
 • Henvendelse til udlejere af ejendomme i Sjelle (Ansvar Steen)
  * Der udarbejdes, om muligt, en samlet oversigt over ejere af alle udlejningsejendomme og lejligheder i Sjelle. Planen er at fremsende en henvendelse til udlejerne om projekt termonet i Sjelle med en opdateret beregningsmodel.
 • Skanderborg Kommune er med i et par EU-projekter omkring at få energiforbruget udenfor fjernvarmeområder over på vedvarende energi. (Jesper L)
  *. I projekterne er nogle konkrete forsøgssteder i Hylke, Voerladegård og Låsby, hvor varmepumper bliver koblet på en smart styring sammen med andre teknologier som ladestander, batteri og varmtvandsbuffer. Derved kan forbruget af energi så vidt muligt flyttes til tider på døgnet, hvor der er mest vedvarende energi i nettet. Derved kan det blive billigere, og der bliver ikke det samme behov for udbygning af el-nettet.
  Ud over de steder, skal resten/hele kommunen på vedvarende energi.
  Her er Sjelle et eksempel på sted, hvor I som borgere er aktive i at få det til at ske.
  De hollandske forskere er især interesseret i, hvad der får lokale til at gå ind i det.
  I den forbindelse spørger de, om de må interviewe en fra Sjelle.
  Jesper L. stiller sig til rådighed. Steen giver SKANDERBORG KOMMUNE besked herom.
Dernæst er vi inviteret til deltagelse i Skjørrings borgermøde den 14. november kl. 19. Steen har lovet at deltage, men vi er alle i arbejdsgruppen velkommen. Vi skal blot give besked om hvor mange vi kommer.
 
Nyt møde i regionen (Steen tilmeldt)
Vidensdelingsseminar i initiativet – fælles borgerdrevne energiløsninger i Region Midtjylland for tovholdere og projektledere i kommuner – den 23. november
 
Vores næste møde i arbejdsgruppen er den 22. november kl. 19.30
 

Møde nr. 9
mandag den 4. august hos Jesper L
Fremmødte: Jesper L., Jesper Y. M., Steen

Mødet var i forlængelse af sidste møde.

Til referat er:
*Steen udarbejder en oversigt over husstandene i Sjelle som vi ikke har hørt fra.
Husstandene kontaktes ved besøg men henblik på at høre om hvor deres interesse for termonet i Sjelle er. Tidligere omdelt pjece medtages.
*Steen fordeler de ca. 60 husstande mellem arbejdsgruppens 5 medlemmer. Besøgene foretages i sidste halvdel af september og lidt ind i oktober.
* Jesper L trykker husstandsoversigten ud i størrelse A3
* Jesper Y kontakter Henrik fra Sustain om dato for borgermøde hvor Projektforslaget fremlæggelse mv.
* I starten af oktober afholder Arbejdsgruppen og Bylauget borgermøde omhandlende arbejdsgruppens arbejde og status, samt bylaugets ekstraordinær generalforsamling med forslag om vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringerne er en god ide og nødvendighed, hvis vi i fremtiden skal gøre brug af ansøgning om midler fra Nordea-fonden.


Møde nr. 8
fredag den 25. august hos Lærke
Fremmødte: Lærke, Jesper L., Jesper Y. M., Steen

Referat / Dagsorden

1 Status på tilbagemeldingerne om interesse (du kan stadig nå at afgive din tilbagemelding)
Vi mangler svar fra ca. 60 husstande. Derfor planlægger arbejdsgruppen at gå på besøg til husstande. 
2 Gennemgang af projektforslaget fra Sustain. Arbejdsgruppen har modtaget projektforslaget 22. august
Jesper kontakter Sustain om forskellige sprøgsmål som opstod i arbejdsgruppens dialog. Projektforslaget publiceres på Sjelle.dk efter næste arbejdsgruppemøde som afholdes den 4. september.
3 Planlægning af den fortsatte motivering, samt drøftelse med Sustain om projektforslaget og dato for nyt borgermøde
Jesper kontakter Henrik fra Sustain
4 Koordinering og kontakt med Skjørring om deres projekt for Termonet
Skjørring har modtaget bevilling fra Regionen til deres projekt om Termonet. Vi vil gerne holde kontakten med Skjørring


Møde 7
tirsdag den 23. maj kl. 19:30 hos Niels
Fremmødte: Niels, Lærke, Jesper L., Jesper Y. M., Steen

Referat / Dagsorden

1 Opsamling fra arbejdsgruppemødet nr,: 6, 11 maj 2023 <referatet her>
Fokus for arbejdsgruppen vil være at få mobiliseret og motiveret flere husstande via kontakt, flyets, presse mv
Arbejdsgruppen, samt frivillige til opsøgning og Flyers omdeling vil ske hurtigst muligt. Niels vil gerne foretage omdeling.
2 Tilbagemeldinger jf. aftaler på sidste møde vedr. proces og handlinger:
a Kontakt til Sustain:
Jesper Y. M. kontakter Sustain omkring opstart på projektforslag og borgermøde(r)
Jesper har kontaktet Henrik fra Sustain. Jesper kontakter Henrik igen, dels med nogle sprøgsmål og den kommende proces og planlægning af udarbejdelse af projektforslag.
* Dato for borgermøde og Projektforslag: endnu ikke fastsat
b Kontakt, Mobilisering og motivering af husstande i Sjelle, herunder ny spørgeskemaundersøgelse i Sjelle:
Jesper Y.M, Lærke og Jesper L. varetager kommende oplysningskampagne, flyers, spørgeskemaundersøgelse, beregningsmodeller til husstandene mv.
Jesper YM har fremsendt mail med forslag til indhold på flyers og beregningsmodel
Lærke har forslag til opsætning og indhold med til mødet. Forslaget blev modtaget positivt og der blev lavet nogle rettelser og tilføjelser. Pjecen færdigøres og Jesper Y. M. vil finde mulighed for trykning af pjecen.
Beregningsmodellen blev drøftet og det blev aftalt at modellen tilføjes flest mulige nuværende varmekilder i husstandene. (Jesper Y. M.)
Beregningsmodellen vil være at finde på forsiden af Sjelle.dk (Jesper L.)
3 Pressehåndtering
Der er udsendt pressemeddelelse, se mail og Nyhedsbrev
Galten Folkeblad, Uge Avisen og P4 østjylland har kontaktet Steen.
Der har været artikler i Galten Folkeblad, Midtjyllands Avis, som indslag i P4 Østjyllands morgennyheder.
5 EVT
Der er flere borgere som har henvendt sig til Steen om projektet og. henvendelserne er med positive meldinger, både for arbejdsgruppens arbejde og selve projektet.
E
n enkelt virksomhed vil gerne have oplysninger om Termonet kan være en mulighed til deres nuværende system. Jesper Y. M. kontakter virksomheden.
Vi mødes med Skjørring den 12. juni kl. 20.00. Mødested oplyses senere.
Steen har tilmeldt sig. konferencen i Region Midtjylland, som afholdes den 8. juni med Emne: Vidensdelingsseminar i initiativet – fælles borgerdrevne energiløsninger i Region Midtjylland for tovholdere og projektledere i kommuner – den 8. juni
Låsby har kontaktet os om vores projekt. Selvom Låsby har fået tilbud om fjernvarme vil borgerforeningen gerne høre om vores projekt. Mødet er den 7. juni. Steen deltager.
Landsbyklyngen “Ejer Bjerge” har kontaktet med ønske om at høre om vores Projekt.
 
Dette referat opdateres snarest……
 
Referent Steen

Møde 6
torsdag den 11. maj kl. 19:30 hos  Jesper L.
Fremmødte: Jesper L., Lærke, Jesper Y.M, Niels, Steen

REFERAT / Dagsorden

1 Opsamling fra Borgermødet 25. april 2023 <Se opsamling og referatet her>
Fra borgermødet den 25. april 2023 noterer Arbejdsgruppen sig, at der bestemt er opbakning til at fortsætte arbejdet henimod etablering af Termonet i Sjelle. 
Fokus for arbejdsgruppen vil være at få mobiliseret og motiveret flere husstande via kontakt, flyets, presse mv. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der er. mange ubesvarede spørgsmål. Mange af disse spørgsmål vil kunne blive afklaret i kommende proces med udarbejdelse af et Projektforslag. Arbejdsgruppen har også noteret sig, at der på borgermødet var opfordring til – ud over økonomi og teknik – at synliggøre de mere “bløde værdier”, så som fællesskab, ejerskab, tryghed, sikkerhed, samt minimalt praktiske gøremål og bøvl.
2 Positiv tilbagemelding fra Skanderborg Kommunes Klimapulje <Se opslag på Skanderborg.dk, nederst på siden her>
Bylauget har modtaget ansøgte midler fra Skanderborg Kommunes Klimapulje. Bevillingen er på hele det ansøgte beløb med kr. 141.000,- eks moms. Det betyder, at der sammen med bevillingen fra Regionen, nu er økonomisk grundlag for at få udarbejdet et projektforslag.
3 Den fremadrettet proces og handlinger:
a Kontakt til Sustain:
Jesper Y. M. kontakter Sustain omkring opstart på projektforslag og borgermøde(r)

b Kontakt, Mobilisering og motivering af husstande i Sjelle, herunder ny spørgeskemaundersøgelse i Sjelle:
Jesper Y.M, Lærke og Jesper L. varetager kommende oplysningskampagne, flyers, spørgsskemaudersøghlse, beregningsmodeller til husstandene mv. 
c Borgermøde(er)
Der afholdes nyt borgermøde jf. aftale med Sustain. 
4 Pressehåndtering
Pressen er begyndt at kontakte Bylauget. Som formand for Bylauget har Steen kontakten til pressen.
Er der i Sjelle nogle borgere som har kommunikation, opsætning af tekst og design som særlig kompetence(er) vil vi meget gerne have hjælp fra jer….. Kontakt Bylauget på kontakt@sjelle.dk
5 EVT
NÆSTE ARBEJDSGRUPPEMØDE ER DEN 23. MAJ KL. 19:30, hos Niels
 
Referent: Steen

 

Møde 5
onsdag den 19. april 2023 hos Steen kl. 19:30

Referat / Dagsorden

1 Opsamling fra vores sidste møde… jf referatet og fremsendt opsamling fra mødet af Lærke
En ny spørgeundersøgelse om interessen for Termonet som kollektivvarme i Sjelle ændres jf. Lærkes oversigt, til at afholdes efter borgermødet den 25. april. Undersøgelsen iværksættes såfremt forsamlingen på borgermødet tilkendegiver fortsat interesse. Ny undersøgelse vil tilrettelægges således vi når en langt højere svarprocent end ved sidste undersøgelse og at vi får tilbagemelding fra stort set alle med Gasfyr: (antal 85 – tidligere svar: 27), oliefyr: (antal 14 – tidligere svar 1) og biomasse: (antal 9 – tidligere svar 9), = i alt 108 husstande. Ved tidligere undersøgelse fik vi et samlet svar fra 51 husstande som enten har gasfyr, oliefyr eller biomasse. Den samlede besvarelse var fra 64 husstande i alt.
I Sjelle er ca. 162 husstande tilkoblet Sjelle Vandværk, hvorfor det er det antal husstande arbejdsgruppen overordnet arbejder ud fra. Der er altså 100 husstande vi ikke har hørt fra. 
2 Tilbagemelding fra Sustain – vedr. projektforslag og projekt, samt vurdering af muligt projekt.
Tilbagemeldingen fra Sustain om Screeningen for termonet for Sjelle er, at screeningens beregninger er udregnet efter 108 tilslutninger, og at et mindre antal tilslutninger ikke mærkbart vil nedsætte de samlede omkostninger. 
Prisen for strøm (forbrug) har arbejdsgruppen kontrolleret ved Aura, som bekræfter at elprisen i screeningen. 
I Skanderborg Kommune og Region Midtjylland undersøges muligheder for “garanti lån af økonomiske midler” til projekterforslag som tilbagebetales hvis projektet gennemføres og derved indgår i den samlede økonomi for projektet. Regionen har oplyst at der snart vil blive åbnet op for nogle nye ansøgningsmuligheder.
Arbejdsgruppen vurderer på dette møde, at løsningen med termonet som kollektiv varme i Sjelle vil kunne realiseres 
såfremt der opnås bindende tilsagn om tilslutning fra ca. 100 husstande. Sammenlignet med, at der i tidligere undersøgelse er vist interesse fra omkring 40 husstande er udfordringen at få afsøgt om den reelle interesse kan opnås fra ca. 100 husstande.
Arbejdsgruppen vil på kommende borgermøde afgive status for ovenstående.
3 Borgermødet den 25. april
* Indhold og oplæg:
1 Velkomst og orientering – Steen
– Tilbud fra Sustain om projektforslag
– Ansøgningen af midler fra Klimapuljen, herunder måske kommende muligheder om garanti lån til projektforslag
– Screeningen for termonet i Sjelle (kort orientering især om side 3)
2 Økonomisk og “teknisk” status og redegørelse for Termonet, også set i forhold til individuelle husstandenes løsningsmuligheder som f.eks. luft til vand varmepumper- Jesper Yde
3 Hvor står vi nu – Ny undersøgelse – Alternative muligheder
4 Spørgsmål, Drøftelse og tilbagemelding fra salen
5 Opsamling – Konklusion(er)
6 Evt.
4 Invitation til borgermødet
Steen udsender reminder / invitation til borgermødet via nyhedsbrev m.fl.
5 Det praktiske omkring borgermødet.
Steen kontakter Bylauget om det praktiske vedr. forplejning – øl og vand – bordopstilling mv.
 
Referent 
Steen
 

Møde 4
onsdag den 29. marts 2023 hos Niels kl. 19:30

Referat / Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2 Eventuelle, aktuelle opsamlinger fra alle i gruppen siden sidst (håber på at dette bliver kort!)
Intet til referat
3 Gennemgang af Termonet-Screening for Sjelle
Skanderborg Kommune har lavet Screeninger for 7 Landsbyer om mulighed for Termonet.
En af de 7 Byer som har fået lavet en Screening er Sjelle.
På mødet gennemgik arbejdsgruppen Screeningen. Det blev aftalt at Jesper Y. M. tager kontakt til Sustain som har lavet Screeningen. <Link til Screeningen kan ses her>
4 Tilbud fra Sustain vedr. Projektforslag
Tilbud på projektforslag for Termonet i Sjelle er modtaget fra Sustain. Med baggrund i tilbuddet har Steen sammen med styregruppen udarbejdet et forslag til ansøgning af midler fra Skanderborg Kommunes Klimapulje
5 Ansøgning til Klimapuljen. – hjælp ønskes
Arbejdsgruppen tiltrådte forsalget om ansøgning til midler fra Klimapuljen. Steen fremsender senest den 3. april. Andre mulige puljer og sponsorater undersøges.
6 Den fremadrettede proces… hvad og hvordan gør vi, samt dato for borgermøde osv. 
* Det blev aftalt at der afholdes nyt borgermøde enten den 25. eller den 26. april. Efter koordinering med styregruppen AFHOLDES BORGERMØDET DEN 25. APRIL KL. 19:30 I SJELLE FORSAMLINGSHUS.
Lærke renskriver input fra dette møde til forslag om emner for borgermødet.

* Der laves en ny borgerundersøgelse med henblik på finianseringen af projektforslaget. Spørgsmål til undersøgelsen renskrives af Lærke og rundsendes til arbejdsgruppen. Jesper L. laver forslag til web- undersøgelse.
* Spørgsmål til Sustain om beregningerne i kommunens screeningsrapport for Sjelle
* Ansøgning af midler jf. pkt 5.
* Prissammenligning med “individuel varmepumpe”
* Drøftelse af, hvad der taler for et Termonet
* Størrelse af nødvendigt areal til termonet, samt placeringsmuligheder
7 Aftaler og aftale om næste arbejdsgruppemøde
Næste arbejdsgruppemøde der fastsat til afholdelse den 19. april kl. 19:30.
8 Evt. 


Møde 3

onsdag den 18. januar 2023 kl. 20:00 hos Jesper Y.M.
Lærke fraværende

Referat/Dagsorden

1 Tilbagemelding og orientering fra Jesper Y. M. vedr. kontakt til Substain og Kredsløb a/s
Substain og Kredsløb a/s kontaktes med hensyn til at få konkrete oplysninger om omkostningerne for enkelte bruger. Oplysningerne vil kunne indgå i projektets “modningsproces” (motivering) for den enkelte husstand om valg / fravalg  af indgå i kollektiv varme.
2 Aftale / justering af det fremadrettede arbejde og proces
Arbejdsgruppen planlægger at afholde nyt borgermøde den 23. februar 2023 kl. 19:30 i forsamlingshuset. Her vil arbejdsgruppen orienterer mere konkret og fremlægge en justeret procesplan.
Der vil blive udsendt indbydelse med dagsorden via Sjelle.dk og Nyhedsbrev
3. Ny mødedato for arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen afventer oplysning om omkostninger jf. pkt. 1. både hvad angår tilslutning og kommende drift og forbruget omkostninger. 
4 Evt
Bylauget har henvendt sig til Skanderborg Kommune med ønske om en drøftelse af en “helhedsplan” for Sjelle hvad angår:
* Kollektiv varmeforsyning
* Solcellepark vest for Sjelle
* Stiprojekt (Partnerskab om trampestier)
* Bygrænsen / nye boligområder både vest og øst for Voldbyvej
* Trafiksikkerhed – fart dæmpning
* Sammenhæng mellem projekt omkring Sjelle Kirke og området Rosenvej – Præstegårdsvej, Voldbyvej og Rytterbakken
* Trafiksikring ved overgangen 
Langelinie – Voldbyvej – Mindevej og Stationsvej, herunder belysning og manglende på Langelinie mellem Præstegårdsvej og Voldbyvej
* Område ved Vandværket med Legeplads

Referent Steen


Møde 2

onsdag den 11. januar 2023 kl. 20:00 hos Niels Jacobsen
ALLE FREMMØDT

Referat/Dagsorden

1 Orientering og opsamling fra møde 1: (<Se referatet fra møde 1>)
Steen: “kontakt Skanderborg Kommune, herunder styregruppe” – “mødedato for lodsejere, virksomheder m.fl” :
Det er aftalt med Skanderborg Kommune, at Styregruppen bliver med repræsentant fra Kommunen, fra Bylaug og fra arbejdsgruppen, samt at tilknytte konsulent til styregruppen og kommende proces.
Styregruppen: Byalug: Steen, Arbejdsgruppen: Jesper Lillesøe, Kommunen: Susanne Skårup.
Steen kontakter Henrik fra Sustain om konsulentbistand.
Påtænkt  møde den 18. januar med Lodsejere, udlejere, virksomheder m.fl udsættes dette og ideen drøftes i Styregruppen.
Jesper L: Data fra undersøgelsen i Sjelle. Data offentliggøres IKKE
Undersøgelsen viser at der ud af de 42 besværelse er 36 som helt eller delvis har interesse for at indgå i en kollektiv varmeforsyning med Termonet. Husstandene er langs Voldbyvej og enkelte i de 3 grundejerforeninger, samt enkelte på Præstegårdsvej, Mindevej / Stationsvej. Hertil kommer interesse fra Den Fri Hestehaveskole. Det bemærkes, at udlejerne i byen (mere end 10) ikke har givet sin tilkendegivelse. 
Jesper Y. M. : Kredsløb A/S – Fjernvarme og fjernvarmepriser – Bliver der rørføring fra Herskind til Låsby som kommer forbi Sjelle / Skjørring?
Kredsløb A/S oplyser, at der ikke er aftalt rørføring via Herskind til Låsby. Om der kommer fjernvarme til Herskind er stadig uvis. 
Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag i forhold til Termonet – Fjernvarme – Luft til vandpumpe mv. Konkret tages der kontakt til Husstande med disse forskellige varmekildeløsninger. Jesper Y.M. og Lærker koordinerer om kontakt til hustande fra byer med Termonet. 
Lærke: kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet.
Sustain her ikke vendt tilbage på henvendelse. Lærke og Jesper Y.M forsøger at få kontakt til Husstande med Termonet via Hjemmesiden Termonet.dk
2 Plan og tiltag fremadrettet jf. tilbagemeldingerne i pkt 1 og modningsprocessen.
Se pkt. 1 Jesper Y.M: Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag…..
Der afholdes møde 2. marts på Veng skole om Solcelleparker og Energifællesskaber. Steen deltager fra Bylauget og arbejdsgruppen
.
3 nye mødedatoer
Jesper Y.M arbejder med økonomimodeller mv. Hvis der er nye oplysninger ønskes det drøftet i arbejdsgruppen på møde den 18. januar.
4 Evt
18. januar 2023 kl. 20:00 reserveres til ny møde i arbejdsgruppen. Mødet holdes hos Jesper Y.M.
Er der ikke nyt 
ved. økonomimodeller mv. udsættes mødet til senere afholdelse. 

Referant Steen


Møde 1
onsdag den 14. december 2022 kl. 20:00 hos Jesper Lillesø
ALLE FREMMØDT.

Referat / Dagsorden:      <Bilag til dagsorden>

1 Arbejdsgruppens kommissorium – Se bilag side 1
Kort gennemgang af borgermødet den 29. november. Jf. dette borgermøde er arbejdsgruppens “Kommissorium”  jf. bilagets side 1.
Jesper Y.M. kontakter Kredsløb A/S med oplysning om Fjernvarme til Herskind / Låsby m.h.p. om der bliver lagt fjernvarmerør fra Borum til Herskind og videre til Låsby. Eller om Herskind / Låsby bliver koblet på via rørledningen i Skovby. Det er oplyst at rørføringen fra Borum har en mindre dimission end rørføringen fra Skovby. Arbejdsgruppen er oplyst om, at Skanderborg Kommune har udmeldt at der IKKE kommer fjernvarme til Sjelle / Skjørring. Arbejdsgruppen ønsker alligevel ovenstående oplyst og oplyst hvad kostpris for tilkobling og kommende drift og forbrug er. Ansvar Jesper Y.M.
Lærke tager kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet med det formål at få konkret viden og fakta fra nuværende energifællesskaber med jordvarme. Eventuelt med aftale om deltagelse herfra i et kommende borgermøde i februar måned 2023. Ansvar Lærke
2 Status på Undersøgelsen om interesse for Termonet – se bilag side 2-3
Gennemgang af interessen fra Sjelle Borgerne om kollektiv varme i et energifællesskab med Jordvarme.
Besvarelserne viser: se bilag side 3
* at 42 Sjelleborgere har valgt at deltage i undersøgelsen, heraf har 27 oplyst at de har naturgas, 10 at de har brændeovn, 8 har Træ / træpiller / flis, 5 har “anden varmekilde”, 3 har Varmepumpe luft til vand, 2, har varmepumpe luft til luft, 1 har oliefyr og 1 har stokerfyr. NB det har været muligt at give mere end et svar.
* 38 har tilkendegivet interesse og 6 har tilkendegivet at de ikke vil være med i et energifællesskab. Se mere i bilaget side 2.
Arbejdsgruppen vil forsøge at lave et arbejdsdokument med kort over placering af adresser med tilkendegivelse af interesse i mere eller mindre grad for at indgå i et energifællesskab. Formålet med kortoversigten er at arbejdsgruppen kan danne sig et billede af fordelingen / spredningen i adresserne.
Jesper L og Steen trækker data fra undersøgelsen. Dokumentet vil ikke blive offentliggjort men indgå i arbejdsgruppens videre arbejde. Ansvar Jesper L.
3 Projektplan / Projektmodning – se bilag side 4
*Arbejdsgruppen afholder næste møde den 11 januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen. Steen indkalder.
*Steen kontakter Skanderborg Kommune om arbejdsgruppen og gruppens igangværende arbejde og aftaler og om muligt oplysninger om kontaktmuligheder til byens udlejere, lodsejere, virksomheder mv. m.h.p. nedenstående møde. Derudover om nedsættelse af en styregruppe hvor Skanderborg Kommune indgår. Endvidere ønskes oplyst status på igangværende proces om projekt Solcellepark vest for Sjelle. Ansvar Steen
* Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe afholder møde den 18. januar kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus med Udlejere, Lodsejere, Grundejerforeninger, Virksomheder, Vandværk, Forsamlingshus, Skole, samt med invitation til AVK / Aura / Lodsejer som står for projekt Solcellepark. Ansvar Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe i forening. Tovholder aftales.
4 Projektering – se bilag side 5
Hvis fornødent antal Sjelleborgere vil indgå i kollektiv varme i et energifællesskab med jordvarme vil arbejdsgruppen arbejde for, at den enkelte bruger vil kunne modtage varme i sensommeren / efterår 2024. se mere i bilaget side 5.
5 Planlægning og aftaler
Se ovenstående punkter!
Der er aftalt arbejdsgruppe møde den 11. januar 2023 og møde for ovennævnte interessenter den 18. januar 2023
6 Evt – dato for nyt møde
Arbejdsgruppen har udvekslet telefonnumre.
Der afholdes nyt arbejdsgruppemøde den 11. januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen.

Referent Steen