Termonet: Referat Arbejdsgruppemøde nr. 6, 11. maj 2023

Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 6 – 11. maj 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 6
torsdag den 11. maj kl. 19:30 hos  Jesper L.
Fremmødte: Jesper L., Lærke, Jesper Y.M, Niels, Steen

REFERAT / Dagsorden

1 Opsamling fra Borgermødet 25. april 2023 <Se opsamling og referatet her>
Fra borgermødet den 25. april 2023 noterer Arbejdsgruppen sig, at der bestemt er opbakning til at fortsætte arbejdet henimod etablering af Termonet i Sjelle. 
Fokus for arbejdsgruppen vil være at få mobiliseret og motiveret flere husstande via kontakt, flyets, presse mv. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der er. mange ubesvarede spørgsmål. Mange af disse spørgsmål vil kunne blive afklaret i kommende proces med udarbejdelse af et Projektforslag. Arbejdsgruppen har også noteret sig, at der på borgermødet var opfordring til – ud over økonomi og teknik – at synliggøre de mere “bløde værdier”, så som fællesskab, ejerskab, tryghed, sikkerhed, samt minimalt praktiske gøremål og bøvl.
2 Positiv tilbagemelding fra Skanderborg Kommunes Klimapulje <Se opslag på Skanderborg.dk, nederst på siden her>
Bylauget har modtaget ansøgte midler fra Skanderborg Kommunes Klimapulje. Bevillingen er på hele det ansøgte beløb med kr. 141.000,- eks moms. Det betyder, at der sammen med bevillingen fra Regionen, nu er økonomisk grundlag for at få udarbejdet et projektforslag.
3 Den fremadrettet proces og handlinger:
a Kontakt til Sustain:
Jesper Y. M. kontakter Sustain omkring opstart på projektforslag og borgermøde(r)

b Kontakt, Mobilisering og motivering af husstande i Sjelle, herunder ny spørgeskemaundersøgelse i Sjelle:
Jesper Y.M, Lærke og Jesper L. varetager kommende oplysningskampagne, flyers, spørgsskemaudersøghlse, beregningsmodeller til husstandene mv. 
c Borgermøde(er)
Der afholdes nyt borgermøde jf. aftale med Sustain. 
4 Pressehåndtering
Pressen er begyndt at kontakte Bylauget. Som formand for Bylauget har Steen kontakten til pressen.
Er der i Sjelle nogle borgere som har kommunikation, opsætning af tekst og design som særlig kompetence(er) vil vi meget gerne have hjælp fra jer….. Kontakt Bylauget på kontakt@sjelle.dk
5 EVT
NÆSTE ARBEJDSGRUPPEMØDE ER DEN 23. MAJ KL. 19:30, hos Niels

Referent: Steen