Termonet: Klimapuljen Skanderborg bevilger midler til Forprojekt i Sjelle

SKANDERBORG KOMMUNE – Det Grønne Panel bevilger midler fra kommunens Klimapulje til Forprojekt om etablering af Termonet i Sjelle.

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

BEVILLING FRA KLIMAPULJEN I SKANDERBORG

Det var en rigtig god nyhed Bylauget havde med til Arbejdsgruppemøde nr. 6, den 11. maj 2023.

DET GRØNNE PANEL i Skanderborg Kommune har imødekommet Bylaugets ansøgning på kr. 141.000 til den fortsatte proces om udarbejdelse af Projektforslag vedr. etablering af Termonet som kollektiv varme i Sjelle. 

Arbejdsgruppen og Bylauget kan næsten ikke få armene ned og der var høj stemning på det netop afholdte arbejdsgruppemøde. For sammen med tidligere bevilling fra Region Midt og bevillingen fra Klimapuljen i Skanderborg, er byen nu godt rustet til at få igangsat et Projektforslag om etablering af Termonet i Sjelle.
“Vi kan nu med økonomisk sindsro fortsætte vores afsøgning af mulighed etablering af et fremtidssikret bæredygtigt energifællesskab med Termonet som kollektiv varmeforsyning til husstandene i Sjelle”.
Arbejdsgruppen Termonet, som er nedsat af Sjelle Bylaug, vil nu tage kontakt til Sustain som har afgivet tilbud på udarbejdelse af et Projektforslag.
Derudover venter der arbejdsgruppen et stort, men også et spændende arbejde med at få udbredt og motiveret de 108 husstande i Sjelle, som jf. en tidligere Screening for bl.a. nuværende varmekilder viser. Screeningen er fortaget på foranledning af SKANDERBORG KOMMUNE i 7 Landsbyer som ikke kan kobles på fjernvarme, herunder Sjelle.

Inspireret af Landsbyfællesskabets konference i sensommeren 2022 fik Bylauget øje på mulighederne omkring energifælleskaber i landdistrikterne som mulig løsning for El og Varmeforsyning.

“Siden konferencen har Bylauget arbejdet med muligheden om et bæredygtigt og fremtidssikret energifællesskab med Termonet som kollektiv varmeforsyning til husstandene i Sjelle.
Efter 4 borgermøder, en meget aktiv Arbejdsgruppe og rigtig god sparring fra SKANDERBORG KOMMUNE er vi nu et stort skridt nærmere for at kunne realisere idéen. Bevillingen fra Klimapuljen er målrettet udarbejdelse af projektforslag om Termonet i Sjelle”.

Når Projektforslaget er udarbejdet og fremlagt, vil husstandene, Virksomhederne, Udlejere og ejer af nye udstykning i Sjelle skulle tage stilling til om de vil indgå i et energifællesskab med Termonet.

For yderlige oplysninger se www.sjelle.dk eller kontakt Sjelle Bylaug på mail kontakt@sjelle.dk.

Sjelle den 14. maj 2023
Steen Andersen Frøslev, Formand for Sjelle Bylaug