Generalforsamling

 

Se vedtægterne her

Januar 2024

GENERALFORSAMLING 2024
Fælles Generalforsamlingsdag i 2024 afholdes den 27. februar, hvor Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug afholder sine generalforsamlinger.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her:

https://sjelle.dk/GF 2024.pdf

Dagsorden jvf. vedtægterne / Referat

1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.

3 Bestyrelsens beretning
<se beretningen her>
4 Regnskabet forelægges
<se regnskabet her>
5 Indkomne forslag.
Ingen
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

Revisor og revisorsuppleant:
Revisor
Revisorsuppleant
7 Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2024


Februar 2023

GENERALFORSAMLING 2023
Generalforsamling i 2023 afholdes den 21. februar, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug også afholder sin generalforsamling.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her: https://sjelle.dk/generalforsamlingerne-2023/

Dagsorden jvf. vedtægterne / Referat

1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.

3 Bestyrelsens beretning
<se beretningen her>
4 Regnskabet forelægges
<se regnskabet her>
5 Indkomne forslag.
Ingen
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

Revisor og revisorsuppleant:
Revisor Marie og Liss fortsætter.
Revisorsuppleant Finn fortsætter.
7 Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2023


Marts 2022

GENERALFORSAMLING 2022
Generalforsamling i 2022 afholdes den 21. marts, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug også afholder sin generalforsamling.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her: https://sjelle.dk/generalforsamlingerne-2022/

Dagsorden jvf. vedtægterne / Referat

1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.

3 Bestyrelsens beretning
<se beretningen her>
4 Regnskabet forelægges
<se regnskabet her>
5 Indkomne forslag.
Ingen
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

Revisor og revisorsuppleant:
Revisor Marie og Liss fortsætter.
Revisorsuppleant Finn fortsætter.
7 Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2022


Sjelle Forsamlingshus Generalforsamling
18 februar 2020

Dagsorden jvf. vedtægterne / Referat

1 Valg af stemmetæller. Kim valgt
2 Valg af ordstyrer.
Kim valgt
3 Bestyrelsens beretning
(se beretningen her)
4 Regnskabet forelægges
(se regnskabet her)
5 Indkomne forslag.
Ingen
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
På valg Vinni og Laila. Vinni modtager genvalg og Laila ikke
Niels Jacobsen bliver valgt ind i stedet for Laila.
Suppleanter Hans Simonsen og Ole Kallehauge modtager genvalg.
Revisor og revisorsuppleant:
Revisor Marie og Liss fortsætter.
Revisorsuppleant Finn fortsætter.
7 Eventuelt.
Spørgsmål omkring udbygning, der henvises til det store evt.
Hvor der vil blive vist hvordan det kommer til at se ud.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 13. februar 2020


Sjelle Forsamlingshus Generalforsamling
19 februar 2019

For andet år i træk afholdte vi vores generalforsamling samme aften og sted sammen med Sjelle Vandværk og Sjelle Bylaug.
Se resume af de 3 generalforsamlinger her

Dagsorden jvf. vedtægterne

1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.
3 Bestyrelsens beretning (se beretningen her)
4 Regnskabet forelægges (se regnskabet her)
5 Indkomne forslag.
6 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Revisor og revisorsuppleant
7 Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2019Referat af Sjelle Forsamlingshus’ Generalforsamling 2018
 Sjelle Forsamlingshus den 20. februar kl.18:00

Antal Fremmødte: 42

Referat

Velkomst ved formanden. 
Det første gang vi holder generalforsamlinger for Forsamlingshuset, Vandværk og Bylaug på samme aften. Dejligt at se så mange fremmødte.

Ad 1 Valg af stemmetæller.
Kim Bendixen

Ad 2 Valg af ordstyrer.
Kim Bendixen

Ad 3 Bestyrelsens beretning ved Niels Krogh.
P.g.a ændring af vedtægterne med tidspunkt fra afholdelse generalforsamling sidst på året til først på året i samarbejde med Vandværk og Bylaug blev der ikke afholdt generalforsamling i 2017.
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder, hvor praktikske gøremål, økonomi, ansøgninger til fonde og planlægning af de traditionsrige arrangementer er drøftet.
Udover fredagscaféerne har Forsamlingshuset arrangeret:
Vinterfest – Sommerhygge med “store bagedag” – Loppemarked – Liv i forsamlingshuset (musik) – Larm på landet, samt Julecafé.
I efteråret har der været mulighed for at få presset sine æbler til saft.
Der er blevet bygget en udendørs Pizzaovn, som er til fri afbenyttelse på tidspunkter, hvor forsamlingshuset ikke er udlejet eller afholder arrangementer.
Formanden fremhævede bl.a. julecaféen, hvor rigtig mange deltog, og hvor en stor del af de ældre i byen talstærkt var mødt frem. En rigtig skøn julecafé med musik fremført af lokalt band.
Støttede projekter fra fonde er: Pizzaovn – Projekter og lærred – accept fra Galten Sparekassefond (Jutlander Bank) på kr. 30.000 til køb af nye stole.
Fra Veluxfonden er der givet accept til indkøb af troldtekt loftplader til loftet i salen.
Af nye større anskaffelser fra egen kapital er
udskiftning af det gamle oliefyr til et nyt gasfyr.
Formanden afsluttede sin beretning med at give en
Stor tak til bestyrelsen og alle andre frivillige byen, for den store indsats.

Bemærkning til beretningen
Beboerne på Rytterbakken:
P.forholdene er ikke ok. Vi må bede folk om at flytte biler ved udlejning. Naboerne ønsker forholdene ændret. Dette tager bestyrelsen til efterretning og vil drøfte situationen.
Forslag
Henvisning til p.plads ved kirken, kunne fremgå af lejekontrakten. Sætte skilt op i køkkenet.
Bestyrelsen og beboerne på vejen drøfter sagen.

Ad 4 Regnskabet forelægges af Lotte Jacobsen
Regnskabet fremlagt af kasseren  (se regnskabet klik her)
Regnskabet godkendt med fl. Bemærkninger ”formanden”. Hvis ikke vi ville få kommunaltilskud vil driften af Forsamlingshuset være en underskudsforretning 

Ad 5 Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
På Valg er Ivan, Vinni og Laila. Alle 3 modtager genvalg. Alle genvalgt med Applaus
Valg af suppleanter. På valg er Hans Simonsen, og Ole Kallehauge. Genvalgt med Applaus Genvalg af revisor og revisorsuppleant med Liss og Marie og Finn Jensen Med Applaus

Ad 8 Eventuelt.
se bemærkning under pkt. 3 formandens beretning

Referent Steen Frøslev


Indkaldelse til Generalforsamlinger 2018 for

Generalforsamlingerne afholdes i Sjelle Forsamlingshus den 20. februar 2018 kl. 18:00

Program

KL: 18:00 Generalforsamling for Sjelle Forsamlingshus

KL: 18:30 Generalforsamling for Sjelle Vandværk

KL: 19:00 Let anretning (Tilmeld dig- klik her – eller ring på telefon 23 32 14 28 (Niels Krogh)

Til maden kan købes Øl / vin / sodavand
KL: 20:00
Generalforsamling for Sjelle Bylaug

KL: 20:30 Fælles ”eventuelt” og orientering – der bydes på kaffe og lagkage
A: Trafikudvalget, Sjelle Bylaug: Orientering om plan for hastigheds regulering i Sjelle V/ Skanderborg kommune

Sjelle Forsamlingshus Sjelle Vandværk Sjelle Bylaug
Dagsorden ifølge vedtægter:1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.
3 Bestyrelsens beretning
4 Regnskabet forelægges
5 Indkomne forslag.
6 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Revisor og revisorsuppleant
7 Eventuelt.Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2018
Dagsorden ifølge vedtægter1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det kommende år fremlægges
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisor suppleant
7 Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 9. februar2018
Dagsorden ifølge vedtægter1 Valg af dirigent
2 Laugets Beretning
3 Fremlæggelse af regnskabet
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
5 Valg af Oldermænd
6 Valg af Suppleanter
7 Valg af udvalg: Trafikudvalget.
8 Indkomne forslag
9 Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2018

Velmødt
Sjelle Forsamlingshus – Sjelle Vandværk – Sjelle Bylaug

Niels, Kim og Steen


Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING
Sjelle Forsamlingshus
Tirsdag den 1. november kl.19:30


Generalforsamling Sjelle Forsamlingshus tirsdag den 1. november 2016

Antal Fremmødte: 17

Velkomst ved formanden

Referat

Ad 1 Valg af stemmetæller.
Kim Bendixen

Ad 2 Valg af ordstyrer.
Kim Bendixen

Ad 3 Bestyrelsens beretning ved Niels Krogh.
Året som er gået i forsamlingshuset Jule caféen og syslemessen blev nævnt som succesmæssige arrangementer. I år var der 8 stande ved syslemessen, og begge arrangementer har givet et mindre overskud. Vinterfesten blev desværre aflyst – kun 18 tilmeldte Kultur på Hjul i juni – et rigtig godt arrangement og stor ros til oplæg og oplægsholderen. Det var sjovt med indslaget om kunst, hvor vi blev udfordret med at tegne og efterfølgende at se galleriet med de mange smukke ”tegne kunst udtryk”. Til ”Liv i Forsamlingshuset” var der for få deltagere i forhold til indsats og omkostninger. Men arrangementet har værdi både for forsamlingshuset og for byen. Den store sal er blevet lydisoleret, og tusind tak for hjælpen til opsætningen. Ny hoveddør er blevet isat og stor tak for hjælpen til at monterer den. Vinduerne er blevet malet udvendigt. Og nye gardiner er hængt op. Tusind tak for hjælpen Der er investeret i nye termokander. Stor tak til alle, både til de frivillige uden for bestyrelsen og til bestyrelsen som helhed. Kommentarer: – Vi kunne også selv lave en kulturvandring i byen – Det også godt at der komme nogle ude fra og ser / fortæller om byen – Det er ikke kun overskud der er vigtig. Der er ved ”Liv i forsamlingshuset og larm på landet meget værdi i den kultur og omtale der kommer i byen”. Flere støttede op om værdien i, at der sker mange forskellige ting i forsamlingshuset ud over at udleje og arrangementer som giver overskud. Stor ros til Forsamlingshusets bestyrelse. Beretningen godkendt med applaus

Ad 4 Regnskabet forelægges af Lotte Jacobsen
Regnskabets hovedtal og status omdelt på mødet. Bemærkning fra kassereren om, at der er indtægter fra kommunen i forbindelse med bevilling af diverse ansøgninger om ”forskønnelse i og omkring Forsamlingshuset Fra forsamlingen blev der stillet spørgsmål om indtægter ved fester og loppemarked med forskel på ca. kr. 10.000 fra de øvrige år. Svar: Der har ikke været afholdt vinterfest og karneval. Regnskabet godkendt med applaus

Ad 5 Ændring af vedtægter. §5
Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling samt ændring af regnskabsåret. Ønske om ændring til at generalforsamling afholdes i februar og at regnskabet fremadrettet følger kalenderåret. Begrundelse for forslaget er at regnskabet ønskes at følge kalenderåret og mulighed for at afholde generalforsamling sammen med Vandværk og Bylauget. Ændring at vedtægten kræver 2/3 af fremmødte stemmer for. Forslag til ændring af vedtægterne er, at generalforsamling afholdes i februar og at regnskabsåret følger kalenderåret. Forslaget er enstemmigt vedtaget og med Applaus

Ad 6 Indkomne forslag.
Se pkt. 5
Ingen yderligere indkomne forslag

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
På Valg er Hans Hansen, Laila, Niels Krogh. Alle 3 modtager genvalg. Alle genvalgt med Applaus Valg af revisor og revisorsuppleant. Suppleanter. På valg er Hans Simonsen, og Ole Kallehauge. Genvalgt med Applaus Genvalg af revisor og revisorsuppleant med Liss og Marie og Finn Jensen Med Applaus

Ad 8 Eventuelt.
Henvendelse om afholdelse af oplysning om lungesygdommen KOL. Evt. afholdelse i Forsamlingshuset. Spørgsmål om der er der planer om at udvide Forsamlingshuset. Der er ikke p.t. planer eller økonomi til en udvidelse. Der forestår omkostninger til at udskifte det gamle oliefyr til et nyt gasfyr og indkøb af nye stole. Drøftelse af forskellige muligheder for støtte-pulje og fondsmidler. Tilgængeligheden til forsamlingshuset og forsamlingshusets toiletter er også en stor udfordring som på et eller andet tidspunkt på prioriteres.

Bestyrelsen var vært med øl og sodavand.

Kaffe med boller og æblekage


Generalforsamling 2015

GENERALFORSAMLING
Sjelle Forsamlingshus
Tirsdag den 3. november kl.19:30


Generalforsamling Sjelle Forsamlingshus tirsdag den 3. november 2015

Velkomst ved formand Niels Krogh

Fremmødte: 11

Referat

Ad 1 Valg af stemmetælle
Kim valgt

Ad 2 Valg af ordstyrer
Kim

Ad 3 Bestyrelsens beretning ved Formand Niels Krogh
Forskellige arbejdsopgaver gennem året med arbejdsweekender med nedgravning af fibernet og belægning af gangsti og teresse.
Stor velligvillighed for at hjælpe både med materialer, maskiner og forplejning. Stor ros og tak.
Uheld med sprunget varmerør ved indgangen. Der er en stor og varm tak for hurtig hjælp med vvs arbejde og gulvreparation.
Nye vinduer på østsiden, igen med står hjælp fra lokale.
Wi-fi er nu installeret og i gang.
Fredagscafeerne er gennemsnitlig godt besøgt og giver overskud
Larm på landet gav et overskud på 2400 kr. og arragement med Liv i forsamlingshusene gav et overskud på kr. 8000.
Forholdsvis ny tradition med julefrokost er pænt besøgt og giver overskud.
Syslemessen er velbesøgt både med besøgende og boder med salg.
Vinterfesten er god og meget hyggelig lille fest med et overskud på 2300 kr.
Karneval fik en chance til i år, men der er nu truffet beslutning om, at erstatte Karnevalet med en sommerfest.
Loppemarkedet i år var med mange gode ting og gav et overskud på kr. 8000,-
Der er kontakt til ny krammer med aftale om at han  rydder op ved at tage alle overskydende effekter.
Spil dansk dagen / aften var et meget hyggeligt arrangement, men der kom ikke så mange til koncerten om aftenen.
Beretningen godkendt i sin helhed.

Ad 4 Regnskabet forelægges
Regnskabet er godkendt med en kassebeholdning på kr. 5194,00 og en bankbeholdning 147.866,99.
Ejendomsværdi kr. 500.000. Ialt formue på kr. 653.707,64.
Indtægter kr. 120.543,27. Udgifter kr. 92.363,03.
Udlejning af Sjelle Forsamlingshus var på 27 udlejningen. Hertil kommer de traditionelle arrangementer i byen.
Udgifter til olie og gas er faldet markant i forhold til tidligere år. En stor del af faldet kan tilskrives nyt tag og isolering.
Regnskabet er revideret af Marie Jensen og Liss Pedersen uden bemærkninger. Underskrevet regnskab omdelt på generalforsamlingen.

Ad 5 Indkomne forslag
Eventuelle forslag skal indleveres til bestyrelsen inden den 28. oktober 2015
Ingen forslag modtaget.

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
Ivan og Laila og Vinni er på valg. De modtager alle genvalg og blev valgt.
Hans Simonsen genopstiller som bestyrelses suppleant og blev genvalgt.
Ole Kallehauge opstiller som suppleant og blev enstemmigt valgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Liss Pedersen og Marie Jensen genvalgt
Finn Jensen valgt som rtevisorsuppleant.

Ad 7 Eventuelt
Der er ønske og håb om flere medlemmer af Forsamlingshuset og flere deltagere til fredagscafeerne. Der peges på personlig kontakt til tilflyttere, evt. med velkomstkomite og invitation til deltagelse i byens arrangementer.
Evt. en “Velkomstpakke” med oplysning om hvad Sjelle og omegn kan tilbyde, herunder hvad der er og sker i Galten, som f.eks i biohuset.
Der er ønske om, at borgerne fra Sjelle Mark bliver en større del af Forsamlingshuset.
Fokus på at børnene er meget velkomne til de fleste arrangementer.
Forslag om at Loppemarkedet annonceres på “krammermarkedet” og på Facebook for at nå længere ud med oplysning om arrangementet.
Kultur på hjul kommer til Sjelle i 18. juni. Omhandler byvandring for 30 personer, musik og dags arrangement i Forsamlingshuset.

Bestyrelsen var vært med øl og sodavand, kaffe med boller og æblekage.


Generalforsamling 2014 

Generalforsamling Sjelle Forsamlingshus  tirsdag den 4. november 2014

Fremmødte:17

Velkomst ved Formand Niels Krogh

Referat:
AD 1 Valg af stemmetæller
Finn enstemmigt valgt
AD 2 Valg af ordstyrer
Kim enstemmigt valgt, som konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægternes bestemmelser
AD 3 Bestyrelsens beretning ved formanden Niels Krogh
Udlejning, gennemsnitlig udlejning – ikke så meget i år.
Der har været afholdt:

 • Jubilæums og Julefrokost med musik og gave auktion. Der blev afholdt håndværkerfest, hvor forsamlingshuset gav maden og stod for underholdning
 • Vinterfest med kun 30 deltagere, men en fest til langt ud på natten
 • Karneval – ikke så stort et karnevalsoptog.  Hvad gør vi fremover?
 •  Loppemarked, velbesøgt – ikke så mange effekter, men alligevel gav det et fint overskud.
 • Høstfest, dejligt at der kommer mange og nu også mange ude fra Sjelle mark
 • Larm på landet, spil dansk dag. 70 tilhører til Maria Frank
 • Fredagscafeer, altid hyggeligt og overskud. Meget hyggelige fredagscaffeer som vil være et fint sted at tage naboen og eller de nye tilflyttere med. Er der andre måder til hvordan får vi de nye tilflyttere med til fredagscaffeen? Der er blevet afholdt en enkelt fredagscafe med Syssel Messe. Denne fredgscafé var meget velbesøgt.

Kommunen har stat nyt vejskilt som viser vejen til forsamlingshuset.
Der er tildelt penge fra Skønpuljen til udendørsarealerne. Savværket her givet træflis til skønprojektet.
I samarbejde med Aura fiber vil forsamlingshuset få etableret en fibernet tilslutning. Forsamlingshuset står selv for nedgravning af fiber og betaling for ruter og tilslutning til kr. 495,-.
Bestyrelsen har vedtaget prisstigninger på udlejningen på hverdagen og enkelte aftener. Bestyrelsen har også besluttet, at der stadig vil være viskestykker, klude mv.  og vask heraf vil fortsætte.
Formanden afslutter sin beretning med at rette en stor tak til bestyrelsen for deres store arbejde og til alle dem som uden for bestyrelsen har givet en hånd med.
Spørgsmål fra salen:
”Hvorfor og hvor med skiltet? svar: Det gamle falmede skilt er udskiftet.
Beretning blev enstemmigt godkendt.
AD 4 Regnskabet blev forlagt af kasserer Lotte Jacobsen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Spørgsmål til regnskabet:

 • ”Hvad skylder vi Skanderborg kommune”? Svar:  Ca. kr. 45.000,-
 • ”Vedligeholdelse 35.000 hvad er det for”?  Svar scene med 24.852, samt scenetæpper, trin på skorsten, samt skåle mv.
 • ”Rengøring er steget med udlejning faldet”? Svar: en del af rengøringsudgifterne er fra sidste år plus det, at der har været flere egne arrangementer hvor der ikke har været lejeindtægter.
 • Yderligere bemærkning fra kassereren:
  Høstfesten for 2013 og 2014 er med i regnskabet:  2013 kr.:  4.482 og 2104 og 2.977 i år

AD 5 Indkomne forslag
Ingen forslaget indkommet
AD 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses suppleanter, valg af revisor og revisorsuppleant.
Inge Lise modtager ikke genvalg.
Valg af formand
Niels Krogh genopstiller som formand. Formanden genvalgt enstemmigt.
Valg til bestyrelsen
Forslag til bestyrelsesmedlem:  Hr. Hans Hansen. Valgt uden modkandidat og enstemmigt.
Bestyrelsessuppleanterne Hans og Flemming er på valg.  Hans modtager genvalg. Det vides ikke om Flemming ønsker genvalg.
Dines stiller sig til rådighed som suppleant. Hans genopstiller
Hans og Dines enstemmigt valgt uden modkandidater.
Valg af revisor
Liss og Marie blev enstemmigt genvalgt.
Revisorsuppleant: Finn genopstiller og enstemmigt valgt
AD 7 Eventuelt
Kunne bestyrelsen overveje at reducere lejeprisen for byens borgere til dags- og aftenarrangementer hvor byens borgere er involveret? Bestyrelsen vil drøfte ideen og i hvilket omfang det vil kunne gælde.
Formanden afslutter generalforsamlingen og udtrykker: “Stor og tusind tak til Inge Lise for indsatsen i forsamlingshuset bestyrelse gennem flere år.”
Kommentar fra salen: “Spørgsmålet er nu: ”hvem skal bage boller til generalforsamlingen fremover?

Bestyrelsen for Sjelle Forsamlingshus er efter denne generalforsamling:
Formand: Niels Krogh
Næstformand: Laila
Kasserer: Lotte
Bestyrelsesmedlemmer: Vinni, Hans Hansen, Ivan
Suppleanter: Hans Simonsen og Dines


 

Generalforsamling 2013    

Referat af generalforsamling i Sjelle Forsamlingshus den 5. november 2013

Antal fremmødte: 14

Velkomst ved formand Niels Krogh
Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling for Sjelle Forsamlingshus.

1 Valg af stemmetæller
Anders blev enstemmigt valgt

2 Valg af ordstyrer
Kim blev enstemmigt valgt

 3 Bestyrelsens beretning ved formand Niels Krogh
Formanden startede sin beretning med en bemærkning om at året som er gået har været et helt anderledes år, da et stort renoveringsarbejde af forsamlingshuset tag og isolering mv. er blevet udført. Der har været en fantastisk opbakning om projektet, hvor rigtig mange over flere weekender har ydet en særdeles stor og flot indsats. Nogle har givet økonomisk bidrag og nogle har været behjælpelig med at servicere arbejdsholdene. Formanden udtrykte en stor tak til dem alle.
Der har været afholdt fredagscafeer. Formanden fremhævede Julefrokostfredagscafeen hvor ikke mindre en 40 deltog. I år vil Julefrokostcafeen blive gentaget og den vil også bære præg af jubilæum.
Karneval 2013 var ikke så velbesøgt som tidligere, men var et fremragende arrangement.
Efter Karneval i pinsen gik renoveringsarbejdet af forsamlingshusets tag i gang. Formanden gentog sin store tak til alle og sendte også en til dem som velvilligt udlånte sit værktøj, stillands mv.
Økonomisk opbakning til renoveringsarbejdet fra både private og firmaer og sponsorer nåede også et anseligt beløb, hvilket fremgår af årets regnskab.
Formanden nævnte i sin beretning alle med navn og beløb, både private, firmaer og fonde som har givet beløb til forsamlingshuset.
Formanden sendte alle en stor tak for bidragene.
Herefter gik formanden over til at berette om de forskellige arrangementer som forsamlingshuset er stået for. Der har været afholdt fredagscafeer, som alle hver gang har givet overskud. Fredagscafeerne har været velbesøgt.
Loppemarked 2014 gav et pænt overskud.
Liv i forsamlingshuset Lasse og Mathilde havde 73 tilmeldt sig, hvor hovedparten også havde tilmeldt sig spisning.
Lam på landet / spil dansk dag med indvielse af Scene fra Tuborg fonden var helt fra starten velbesøgt.
Selvom det er en nedsat komité, som arrangere årets høstfest, mente formanden at det var på sin plads at nævne den store opbakning og deltagelse i årets høstfest, hvor traditionen er, at overskuddet går til forsamlingshuset. Ved årets høstfest deltog ikke mindre end 97 borgere. Glædeligt er også, at der også deltog borgere fra Sjelle Mark og fra Skjørring.
Beretningen blev herefter sat til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4 Regnskabet forelægge af kasserer Lotte Jacobsen
Regnskabet fremlagt – se regnskabet her (link)
Bemærkninger til regnskabet:

 • Udgift til olie er større end forventet med baggrund i, at der blevet stjålet ca 700 liter olie.
 • Høstfest 2012 gav et overskud på kr. 6.008,50 (regnskab for 2013 endnu ikke oplyst fra høstfestkomiteen).
 • Larm på landet 2012 gav et overskud på kr. 2.000 (Regnskab for 2013 indgår ikke i dette års regnskab, da arrangementet er afholdt den 31. oktober 2013)
 • Karneval 2013 gav et overskud på kr. 2.500
 • Loppemarked 2013 gav et overskud på kr. 13.396
 • Liv i forsamlingshuset 2013 med Lasse og Mathilde gav et overskud på kr.  5.600,-
 • I forbindelse med renovering har forsamlingshuset ca.kr. 1.000 til gode ved Gjern Tømmerhandel.
 • Økonomisk bidrag på kr. 12.500,- er givet som materialekøb ved Gjern Tømmerhandel, hvorfor bidraget ikke fremgår af regnskabet direkte, men som en mindre omkostning for renoveringen af taget.

5 Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor og revisorsuppleant
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Flemming, Vinni og Laila. Alle suppleanterne er på valg.
Flemming modtager ikke genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen: Ivan Jensen
Vinni og Laila blev genvalgt.
Suppleanter:
Morten modtager ikke genvalg.
Hans og Flemming valgt som suppleanter.
Lotte fortsætter som kasserer.
Revisorerne er genvalgt med Liss Pedersen og Marie Jensen

7 Evt.
Fra forsamlingen kom følgende bemærkninger:

 • Lejen af forsamlingshuset kan godt sættes lidt op jf. priserne omkring os
 • Man kunne sparer udgifterne og på frivillige kræfter ved at der ikke fremadrettet i lejen indgår krakklude, viskestykker, toiletpapir, sæbe osv.
 • Loppemarked: Der kunne laves en kopi af invitationen / annonceringen og omdele den på det Blå marked.

Der var spørgsmål til planerne for kommende år. Svaret var at det er påtrængende med nyt varmeanlæg og udskiftning af nogle af vinduerne, samt nye gardiner i salen.

Bestyrelsen er vært med øl og sodavand. Kaffe med boller og æblekage.

Referent Steen Andersen Frøslev, 5. november 2013.


Generalforsamling 2012

På Sjelle Forsamlingshus’ generalforsamling tirsdag den 6. november 2012 stod det hurtigt klart, at Sjelle Forsamlingshus’ bestyrelse på sit først kommende møde må konstituerer sig med en ny formand. Nuværende formand Morten Skou, ønskede genvalg men denne gang som suppleant til bestyrelsen.

Nuværende suppleant Ingelise Rasmussen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Herefter består bestyrelsen for Sjelle Forsamlingshus med følgende medlemmer:

 • Niels Krog
 • Vinni Bøgelund
 • Flemming Nielsen
 • Laila Pedersen
 • Ingelise Rasmussen
 • Suppleanter: Hans Simonsen og Morten Skou
 • Revisorer: Marie Jensen og Liss Pedersen, med suppleant Finn N. Jensen

Af formandens beretning fremgår det, at udlejningen og kontingent kunne vise en mindre fremgang og et større overskud i forbindelser med fester, loppemarked og kulturelle arrangementer. “Når vi modtager overskuddet fra Høstfesten og får gjort regnskabet op for “Larm i Forsamlingshuset”, har vi et fint overskud.  Der er en meget positiv udvikling omkring vores arrangementer med flere gæster i vores hus”. Med tilføjelser fra bestyrelsesmedlemmer gjorde formanden rede for de kommende udfordringer omkring nødvendige renoveringer af forsamlingshuset som omfatter isolering af etageadskillelsen i krostuen, tagrenovering og på sigt udskiftning af det meget gamle oliefyr til en renere og mere energivenlig og økonomisk løsning. Isolering af Krostuen igangsættes i starten af det nye år, og tagrenoveringen er planlagt til igangsættelse umiddelbart efter pinsen 2013. “Vi håber på, og er da også sikker på, at rigtig mange giver en hånd til alle de store og små praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med renoveringerne”. Bestyrelsen har også søgt tilskud fra kommunens lokale- og anlægsfond til projekt om et multimedieværksted, som dog i første omgang har afvist ansøgningen, men også opfordret til at genansøge. På samme måde er der fremsendt ansøgning til Landdistriktspuljen, som også har afvist ansøgning, men som også opfordrer til genansøgning.

Formandens og kasserens beretning, samt regnskabet 2011/2012 blev godkendt. Se regnskab 2011 / 2012 her

Under punktet eventuelt blev det nævnt, at der vil blive udfærdiget en samlet oversigt over hvilke praktiske opgaver og økonomisk støtte forsamlingshuset har behov for i forbindelse med de kommende renoveringer. Via www.sjelle.dk er der modtaget mail fra Wedelslund Gods om, at referer til godset fremtidige holdning til offentlighedens og institutionernes benyttelse af Mølleskoven og Wedelslund overskov. Af mailen fremgår: “Den behandling og de beskyldninger vi har modtaget fra lokalbefolkningen medfører at vi fremadrette indskærper brug af vores arealer for lokalbefolkningen. Vi ønsker lokalbefolkningen accepterer at hunde skal føres i snor og at de private markveje ikke benyttes og at befolkningen forholder sig til vores skiltning. Dette gælder privatpersoner som institutioner.” Mailen og mail korrespondancen kan ses her

Da Sjelle Forsamlingshus ikke repræsenterer borgerne i Sjelle og i Skjørring, kontaktes godset herom og henviser henvendelsen til Sjelle og Skjørrings borgerforeninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.