14.01Galten

fredag, 7 oktober 2022

Facebook

Facebook

Sjelle.dk nyheder og Nyhedsbrev

  Velkommen til Sjelle.dk’s nyheder og Nyhedsbrev Under Nyheder kan du læse nyhedsindlæg i kronologisk rækkefølge. Du er velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Referat af Bylaugsmødet den 21. september

Mødet afholdes hos Steen kl. 19:00 Fremmødte: Marie, Niels, Anders, Steen Fraværende: Thomas, Palle Referat af Bylaugsmødet den 21. september 2022 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Regnskab Fremvist og godkendt. Der er et underskud på Sjelle.dk på kr.: -615,98 og…

Borgermøde 26. oktober om Energifællesskab – Termonet i Sjelle

Termonet – Fjernvarme i Sjelle som et lokalt varmeselskab, der fungerer i det daglige som et fjernvarmeselskab Sæt varme på fællesskabet i Sjelle Fælles energiselskab med Jordvarme i Sjelle Borgermøde i Sjelle den 26. oktober kl. 19:00afholdes i Sjelle Forsamlingshus,…

Referat af Bylaugsmødet den 9. juni 2022

Referat af Bylaugsmøde den 9. juni 2022 Mødet blev afholdt hos Steen Tilstede: Steen, Marie, Niels, Thomas og Anders Referat: Der er ikke mange penge i at drive sjelle.dk og diverse mailkonti. På generalforsamlingen blev man enige om at hæve…

Dagsorden Bylaugsmøde 21. september 2022

Mødet afholdes hos Steen kl. 19:00 Dagsorden for Bylaugsmødet den 21. september 2022 1 Godkendelse af dagsorden 2 Regnskab 3 Orientering om: Projekt ved og omkring Sjelle Kirke * Fra Stiudvalg, ny fondsansøgning * Solcelleudvalget 4 Mulige fremtidige løsninger om…

Fredagscafé den 7. oktober i Sjelle Forsamlingshus

 Fredag den 7. oktober kl. 17:00 -20:00 afholdes der fredagscafé i Sjelle Forsamlingshus. Menu: Pulled Pork burger med ColeSlaw.  Der kan købes vin, øl og vand til rimelige priser. Kom og få en hyggelig snak med andre Sjelleborgere over et…

Fredagscafé 2. september

 Fredag den 2. september kl. 17:00 -20:00 afholdes der fredagscafé i Sjelle Forsamlingshus. Menu: Oksespidsbryst med kartofler og peberrodssovs, samt salat. Pris kr. 30,-. Der kan købes vin, øl og vand til rimelige priser. Kom og få en hyggelig snak…

Høstfest 2022 i Sjelle

Høstfest i Sjelle Forsamlingshus 1. oktober 2022 Årets Høstfestkomité i Sjelle inviterer til den traditionelle Høstfest i Sjelle Forsamlingshus. Traditionen ved denne begivenhed er også, at årets ByAvis udgives. Men for at Byavisen får et kvalificeret indhold, kan indlæg til…