Legepladsudvalget i Sjelle

Legepladsudvalget i Sjelle

Partnerskab med Sjelle Vandværk og Sjelle Bylaug

Legepladsudvalget i Sjelle

* Signe Yde Leth-Espensen
* Cathrine Hindborg Jensen
* Kontaktperson i Bylauget: Steen Frøslev


April 2023

Legepladsudvalget har afholdt møde den 5. april 2023

På mødet blev ansøgning til Landsbypuljen revideret og gennemgået. Signe tager kontakt til kommunen for at få sikkerhed for, at det har modtaget de rigtige budgetmæssige oplysninger.
Der blev udarbejdet en ansøgning om midler fra Nordea-fonden. Legepladsudvalget vil opsøge andre muligefonde og sponsorater til projektet.
Udvalget gælder sig over at der allerede nu er modtaget henvendelse om at indgå i projektet som “legepladsens Venner” og udvalget glæder sig til at flere henvender sig. Skriv til “kontakt@sjelle.dk” og tilmeld dig til praktisk arbejde (er ikke omfattende).

Støttebeløb til legepladsens venner kan indsætte på Bylaugets konto reg. 9070 konto 4360037253 med oplysning om navn og mærket med “legepladsens venner”.
Legepladsudvalget søger også frivillige til praktisk hjælp og kommende vedligehold. Du kan tilmelde dig som frivillig i Legepladsens Venner på kontakt@Sjelle.dk eller på tlf 22161117.

Sjelle den 6. april 2023


Legepladsudvalget afholdt møde 22. marts 2023

Legepladsudvalget har på sit møde fremlagt projekt for legeplads, som etableres på Vandværksgrunden.
Projektet forventes at kunne realiseres for kr. 200.000,-
Udvalget har på dette møde lavet ansøgning til midler fra landsbypuljen i Skanderborg kommune. Landsbypuljen kan søges ud fra et princip “krone for krone” og legepladsudvalget kan derfor max forvente en bevilling på kr. 100.000,-
Legepladsudvalget arbejder videre med at søge midler fra forskellige fonde og muligheder for sponsorater. 
Der arbejdes også med en ide om at indsamle midler ved byens borgere via mottoet “legepladsens venner”. Indbetalingerne vil gå til projektet og kommende vedligehold af legepladsen.
Støttebeløb til legepladsens venner kan indsætte på Bylaugets konto reg. 9070 konto 4360037253 med oplysning om navn og mærket med “legepladsens venner”.
Legepladsudvalget søger også frivillige til praktisk hjælp og kommende vedligehold. Du kan tilmelde dig som frivillig i Legepladsens Venner på kontakt@Sjelle.dk eller på tlf 22161117


Januar 2023
Legepladsudvalget har indgået aftale med Sjelle Vandværk

Legepladsudvalget har nu indgået aftale med Sjelle Vandværk om lån / brugsret til at benytte en del af vandværksgrunden til legeplads / ophold for børn – børnefamilier. 

Legepladsudvalget arbejder for at få aftalen formaliseret med Skanderborg Kommune, således udvalget i samarbejde med Sjelle Bylaug kan arbejde videre med opsøge frivillige og økonomi til etablering, vedligehold og drift. 

Sjelle den 6. januar 2023 – opdateres