Legepladsudvalget i Sjelle

Legepladsudvalget i Sjelle

Partnerskab med Sjelle Vandværk og Sjelle Bylaug

Legepladsudvalget i Sjelle

* Signe Yde Leth-Espensen
* Cathrine Hindborg Jensen
* Kontaktperson i Bylauget: Steen Frøslev


Legepladsudvalget har indgået aftale med Sjelle Vandværk

Legepladsudvalget har nu indgået aftale med Sjelle Vandværk om lån / brugsret til at benytte en del af vandværksgrunden til legeplads / ophold for børn – børnefamilier. 

Legepladsudvalget arbejder for at få aftalen formaliseret med Skanderborg Kommune, således udvalget i samarbejde med Sjelle Bylaug kan arbejde videre med opsøge frivillige og økonomi til etablering, vedligehold og drift. 

Sjelle den 6. januar 2023 – opdateres