Sjelle Bylaug

Velkommen til Sjelle Bylaug Sjelle og Omegns Bylaug blev stiftet på et borgermøde den 10. april 1996 og alle beboere i Sjelle Sogn er automatisk medlemmer. Der opkræves ikke kontingent. Bylauget er af daværende Galten Kommunen anerkendt som høringsberettiget part i sager, som vedrører lokalområdet.

Bylauget kan på eget initiativ tage sager op, som har almen interesse for borgerne i Sjelle og omegn. Bylauget består af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bylauget afholder sin årlige generalforsamling i den sidste halvdel af februar måned samme dag og sted sammen med Sjelle Vandværk og Sjelle Forsamlingshus’ generalforsamlinger. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 31. januar.

Bylaugets arbejde Bestyrelsen arbejder primært med, at være borgenes talerør i forhold til aktuelle sager vedrørende Sjelle og Sjelle Mark samt, at afholde enkelte arrangementer og traditioner. Under Bylauget kan oprettes udvalg, som arbejder med særlige interessefelter. Disse udvalg nedsættes på generalforsamlingen. Bylauget har fortiden nedsat et Trafikudvalg.
* Bylauget har økonomisk støttet anlæggelse af nyt cykelstativområde ved busstoppestederne på Langelinie.
* Bylauget har været involveret i d.v. Galten Kommunes anlæggelse af cykelsti mellem Sjelle og Skjørring, og Sjelle og Herskind. Sidst nævnte blev dog udført af nuværende Skanderborg Kommune, som IKKE tog byen med i projektetsfasen. Cykelstien mellem Sjelle og Herskind blev derfor ikke placeret som planlagt via Rytterbakken.
* Bylauget har med d.v. Galten kommune været involveret i lokalplan for nyt boligområde ved Nørregård.(Vesterudsigten)

Forskønnelsespuljen i Skanderborg Kommune Byen har modtaget tilskud til forskønnelse af området ved og omkring Sjelle Forsamlingshus og fortovene på Voldbyvej.

Traditioner Bylauget afholder Skt. Hansbål og fest med kåring af årets Sjelleborger.
Bylauget har tradition for, at donere snaps til den årlige høstfest.

Vi henleder særligt opmærksomheden på nedenstående:

 • år 2003, Bylauget går på nettet med hjemmesiden www.sjelle.dk og tilbyder borgerne i Sjelle mailadresse via domænet med @Sjelle.dk
 • år 2004, udarbejdes projektet og rapporten “Fra Landsbyafvikling til Landsbyudviklingen
 • År 2006, Fibernet i Sjelle
 • År 2007, tunnel under Langelinie til Den Fri Hestehaveskole
 • År 2010, Sjelle Vandværk fejrer 100 års fødselsdag
 • År 2012, cykelsti mellem Sjelle og Herskind indvies
 • år 2012, forslag fra Wedelslund Gods om rejsning af vindmøller mellem Sjelle og Skjørring
 • år 2012, Bylauget tager initiativ til ny forening FVSS, Forening mod Vindmølleplacering mellem Sjelle og Skjørring, Skanderborg Kommune afviser rejsning af Vindmøller mellem Sjelle og Skjørring
 • år 2016, begivenheden “Kultur på Hjul”
 • år 2017, forslag om placering af motorracerbane ved Wedelslund Gods – Wedelslund Gods trak sin ansøgning tilbage.
 • år 2018, projektfremlæggelse af trafikdæmpende foranstaltninger i Sjelle
 • år 2018, høring i Skanderborg kommune om planstrategi  for Landsbyudvikling
 • år 2019, Bylauget vælger et stiudvalg på årets generalforsamling
 • år 2019 Projekt Trampestier i og omkring Sjelle igangsættes
 • år 20XX Forslag fra Aura om solcellepark vest for Sjelle. Projektet er til behandling i Skanderborg Kommune
 • år 2022 Rytterskolen er i så dårlig forfatning at den må nedrives
 • år 2023 Sjelle Bylaug nedsætter legepladsudvalg og søger fondsmidler
 • år 20XX Sjelle Bylaug tager initiativ til projekt om kollektiv Varme i Sjelle med Jordvarme (Termonet)
 • år 2024 Sjelle Bylaug opretter Selskabet Sjelle ByVarme A.m.b.a.
 • år 2024 Sjelle ByVarme vælger bestyrelse og opretter Selskabet Sjelle ByVarme A.m.b.a
 • år 2024 Sjelle Bylaug går i samarbejde med NaBoskaber om nye boliger med bofællesskaber i Sjelle
 • år 2024 Indvielse den 1. juni 2024 af Trampestierne i Sjelle

Grundejerforeninger Der er 2 grundejerforeninger i Sjelle: Udsigten og Nørregårdsvej – Nordgårdsvej. En ny grundejerforening forventes oprettet i forbindelse med udbygningen af nyt boligområde på Vesterudsigten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.