Visionært Borgermøde for Interessenter

Invitation til Interessenter i Sjelle og Omegn
til Visionært Borgermøder 10. april kl 19:30
I Sjelle Forsamlingshus
om
Landsbyudvikling i Sjelle og Omegn

Tovholder: Sjelle Bylaug

Se debatoplæg her

Til alle interessenter i Sjelle og Omegn

Sjelle den 8. marts 2018

Skanderborg Kommune har sat en procesplan i gang om landsbyudvikling i kommunen. Processen er fastsat til at køre i dette forår med en deadline for høringssvar den 1. juni 2018.
Sjelle Bylaug kickstartede sin proces om landsbyudvikling for Sjelle Bylaug og Omegn på generalforsamlingen den 20. februar. På generalforsamlingen blev idé til procesplan i Sjelle fremlagt. Procesplanen er vedlagt som bilag.

Som første step i procesplanen inviterer Bylauget  til visionært møde med alle interessenterne i Sjelle by og Omegn.
Mødet afholdes den 10. april kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus. Tilmelding kan ske på nemtilmeld via Sjelle.dk (https://sjelle.nemtilmeld.dk/) eller på mailadressen kontakt@sjelle.dk
Formålet med mødet er, at få et overblik over de ønsker, behov og tanker interessenterne i området har.
Sammen med den tidligere udarbejdet rapport fra Landsbyafvikling til Landsbyudvikling, samt Bylaugets høringssvar til kommuneplanen vil disse ønsker, behov og tanker indgå i et oplæg til nyt Borgermøde for alle Borgerne i Sjelle by og Omegn, som afholdes den 15. maj kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus. Bylauget vil herefter afgive høringssvar til Skanderborg Kommune.

Du kan se Rapporten fra Landsbyafvikling til Landsbyudvikling ved at klikke her

Du kan se Bylaugets Høringssvar til Kommuneplanen ved at klikke her

Vi glæder os til jeres deltagelse
På vegne af Sjelle Bylaug
Formand Steen Andersen Frøslev
kontakt@sjelle.dk


Bilag

Procesplan for Sjelle:

  • 10. april 2018 kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus
    møde for Interessenter i Sjelle og Omegn (se eksempel på “Interessenter” længere nede på siden)
  • 15. maj 2018 kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus
    Borgermøde og borgerne i Sjelle og Omegn

 

Eksempel på “Interessenter”:
* Forsamlingshuset
* Vandværk
* Sjelle mark / Fremad
* Grundejerforeninger
* Skoler
* Dagtilbud / dagpleje (0-6 år)
* fritids- og idrætsforeninger
* Menighedsråd
* Bylaug, herunder trafikudvalget i Sjelle
* Virksomheder
* Lodsejer og Udlejere