Kontingent til Sjelle.dk og Sjelle Bylaug

Kontingent til Sjelle.dk
NB NYE KONTONR….. 

For at kunne drive www.sjelle.dk indbetales der årligt “Frivillig kontingent” og kontingent for mailadresse via @Sjelle.dk. Det er nu tid for at indbetale kontingent for 2024. 

* Kontingentbeløb til Bylaug: Bedes indsat på konto: 9070 4360037253. Kan også betales via MobilePay på 22161117. Oplys venligst navn ved indbetalingen. 

* Kontingentbeløb til Sjelle.dk: Bedes indsat på konto: 9070 4340064270. Kan også betales via MobilePay på 22161117. Oplys venligst navn ved indbetalingen.

* Bylaug
– Frivillig kontingent til Sjelle Bylaug: kr. 50
* Sjelle.dk
– Mailadresse via @Sjelle.dk kr. 100
– Virksomheder, Foreninger mv. til Sjelle.dk:  kr. 100
– Frivilligt kontingent til Sjelle.dk: kr. 50

Indbetalte beløb går til driften af Sjelle.dk og Bylaugets arbejde, udvalg og aktiviteter. Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.

Stor tak til de mange som har støttet BYLAUGET OG WWW.SJELLE.DK og SOM igen støtter os.
(skulle du have glemt at betale sidste år, betaler du bare dobbelt i år)

TAK FOR DIN STØTTE
SJELLE BYLAUG – SJELLE.DKSJELLE.DK