Kontingent til Sjelle.dk og Sjelle Bylaug

Kontingent til Sjelle.dk

For at kunne drive www.sjelle.dk indbetales der årligt “Frivillig kontingent” og kontingent for mailadresse via @Sjelle.dk. Det er nu tid for at indbetale kontingent i februar måned. (Kan også indbetales på årets generalforsamling)

Kontingentbeløb: Bedes indsat på konto: 9436 4340064270. Kan også betales på generalforsamlingen eller via MobilePay på 22161117. Oplys venligst navn ved indbetalingen. 

  • Frivillig kontingent kr. 50
  • Mailadresse via @Sjelle.dk kr. 100 (prisstigning fra kr. 50 til kr. 100)
  • Virksomheder, Foreninger mv. kr. 100

Indbetalte beløb går til driften af Sjelle.dk og Bylaugets arbejde, udvalg og aktiviteter. Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.

Stor tak til de mange som har støttet www.sjelle.dk og igen støtter os.
(skulle du have glemt at betale sidste år, betaler du bare dobbelt i år)

TAK FOR DIN STØTTE
SJELLE.DK – SJELLE BYLAUG