Termonet – Fælles Jordvarme i Sjelle

Termonet – Fjernvarme i Sjelle som et lokalt varmeselskab, der fungerer i det daglige som et fjernvarmeselskab

<Se Projektforslag om Termonet i Sjelle,
som modtaget fra Sustain her>

<Se oplæg, baggrundsmaterialer og links her>

<Se og følg Arbejdsgruppen her>

<Se nyttige Links her>

Bylauget undersøger borgerinteressen. Deltag i undersøgelsen her:

* ELEKTRONISK VERSION  * PAPIRVERSION (afleveres i postkassen Voldbyvej 17)

* Beregn din samlede udgift ved TERMONET, alt inklusivt – <Lav beregning her>


DET GRØNNE PANEL i Skanderborg Kommune har imødekommet Bylaugets ansøgning på kr. 141.000 til den fortsatte proces om udarbejdelse af Projektforslag vedr. etablering af Termonet som kollektiv varme i Sjelle.  <Læs mere her>

ARBEJDSGRUPPEMØDER

14. DECEMBER 2022. – 11. JANUAR – 18. JANUAR – 29. marts – 19. april 2023

<SE REFERATERNE HER>


Borgermøde nr. 5

NYT FRA BORFGERMØDET
19. MARTS 2024

Borgere i Sjelle opretter nyt Lokalt Varmeforsyningsselskab
med afgrænset forsyningsområde i Sjelle

Det nye selskab er et A.M.B.A. selskab og bærer navnet:
Sjelle ByVarme A.M.B.A

Se PowerPoint Sustain v/ Henrik Bielefeldt
Se PowerPoint Sjelle Bylaug

Borgermøde nr. 1

26. oktober 2022

Indledende borgermøde for at få afdækket hvad Termonet er og koster, samt om Sjelleborgerne kan / vil indgå i et lokalt ejet energifællesskab.

<Se indbydelsen til Borgermødet her>

Stort fremmøde til Borgermødet om Termonet / energifællesskab.

Mødet var med deltagelse af Chef for produktudvikling fra Sustain Henrik Bielefeldt

Se Oplæget om Termonet af Henrik B
ielefeldt og prøv beregneren herunder om udgift fra Gas til El

<Se PowerPoint her>

<Lav beregning her>SPØRGSMÅL TIL KOLLEKTIV VARME I ET ENERIGFÆLLESSKAB MED TERMONET / JORDVARME,

SE SPØRGSMÅLENE OG SVAR HER

SKRIV DiT SPØRGSMÅL TIL BYLAUGET PÅ MAIL: KONTAKT@SJELLE.DK


Forhåndsundersøgelse af interesse for et energifællesskab med Termonet – Jordvarme

Deltag i undersøgelsen her:

* ELEKTRONISK VERSION

* PAPIRVERSION (afleveres i postkassen Voldbyvej 17)