Borgermøde nr. 3 – 23. februar 2023 kl. 19:30 om Energifælleskab og Helhedsplan

Borgermøde i Sjelle 23. februar kl 19:30

For borgere, virksomheder, lodsejere, udlejere m.fl.

afholdes i Sjelle Forsamlingshus, Rytterbakken 3, 8464 Galten

Status 2 på projekt om KOLLEKTIV VARME Energifællesskab – Termonet i Sjelle, samt HELHEDSPLAN FOR SJELLE 

Bylauget byder også på kaffe / te – (der kan købes øl og vand)

Sjelle Bylaug indkalder Sjelleborgerne til BORGERMØDE 3, med status nr 2 på afsøgningen af mulig fremtidig fælles varmeforsyning i Sjelle, samt grundlag for om der nu skal arbejdes videre på et grundlag for et forprojekt. 
Bylauget har kontaktet SKANDERBORG KOMMUNE om et dialogmøde vedr. Bylaugets tanker om en helhedsplan for Sjelle. Bylauget er til dialogmøde umiddelbart inden dette borgermøde. Der vil blive orientering på borgermødet.

Velmødt
hilsen Arbejdsgruppen og Sjelle Bylaug

Borgermøde 3 omhandler:
0 Velkomst
1 Status 2 på Bylaugets undersøgelse
2 Samarbejde med Skanderborg Kommune
3 Grundlag for et forprojekt
* afsøgning af arealer
* økonomi
4 Fremadrettet proces – Arbejdsgruppe

Sjelle Bylaug ønsker helhedsplan for Sjelle
Går i dialog med Skanderborg Kommune

Sjelle står vi overfor mange initiativer og projekter, som både omhandler:

1 Projekt ved Sjelle Kirke
2 Projekt Trampestier i og omkring Sjelle
3 Partnerskab og Legeplads i Sjelle:
4 Trafik og Veje
5 Byens mulighed for nye byggegrunde og mindre udvidelse af nuværende bygrænse
6 Termonet – energifællesskab med jordvarme
7 Solcellerpark / industri vest for Sjelle 

8 Virksomheder i Sjelle – behov for udvidelse

<Udskriv pdf-fil>