Vision- og Tænketank for Landsbyudvikling

Udvalgets Medlemmer
nedsat på Bylaugs konstituerende møde
den 20. marts 2023:

Anders, Steen
Koordinator: Steen

Møder

2023

Ingen møder afholdt endnu….