Meddelelser fra Sjelle Vandværk


Marts 2022

GENERALFORSAMLING 2022
Generalforsamling i 2022 afholdes den 21. marts, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug også afholder sin generalforsamling.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her: https://sjelle.dk/generalforsamlingerne-2022/

December 2021
Driftsforstyrelser i 
vandforsyningen i uge 49

Der varsles driftsforstyrelse fra Sjelle Vandværk i uge 49.
I forbindelse med vedligeholdelse og rensning mv. i Sjelle Vandværk, vil der være driftsforstyrrelse i vandforsyningen for alle husstande tilknyttet Sjelle Vandværk.
Mandag den 6. december vil vandtrykket være mærkbart lavt. I sær beboerne nord for vandværket vil opleve et meget lavt vandtryk. De følgende dage og ugen ud, vil der være periodiske driftsforstyrrelser.

December 2020
Nyt Takstblad glædende for 2021.
Se de nye takster her: Takstblad 2021

December 2019

VANDAFLÆSNING 2019
Sjelle Vandværk foretager aflæsning af vandforbrug oi dagene mellem jul og nytår.
Aflæsningen sker fra vejen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at træde ind på privat grund.
Sjelle Vandværk ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

VANDKVALITETEN FRA SJELLE VANDVÆRK
Sjelle Vandværks skema for vandanalysen efterår 2019 kan ses her.

GENERALFORSAMLING 2020
Generalforsamling i 2020 afholdes den 18. februar, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug også afholder sin generalforsamling.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.


November 2019

Nyt regulativ for Sjelle Vandværk pr 1. november 2019

Ikrafttrædelse

Det ny regulativ træder i kraft den 1 / 11 2019

Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1 / 1 2001

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Se regulativet her


December 2018


september 2018

Sjelle vandværk oplyser, at vandet p.t. kan smage af okker

Sjelle Vandværk har udskiftet pumperne og det medfører den ufarlige ulempe, at vandet kan smage af okker.

Vandværket oplyser at denne gene hurtigt vil forsvinde.


Januar 2018

Nyt Takstblad


December 2017


Oktober 2017

Sjelle den 5. oktober 2017

Sjelle Vandværk oplyser, at undersøgelse af ledningsbrud i Sjelleområdet er afsluttet.

Vandforsyningen er igen stabil.

Med venlig hilsen
Sjelle Vandværk


September 2017

Sjelle den 22. september 2017

Vandafbrydelse i Sjelle i aften- og nattetimerne

Sjelle Vandværk oplyser, at der for tiden pågår undersøgelse af ledningsbrud i Sjelleområdet.

Ejendomme fra den tidligere bagerbygning og mod syd vil blive berørt af periodiske vandafbrydelser i kommende aften- og nattetimer.

Med venlig hilsen
Sjelle Vandværk


August 2017


Februar 2017

Takstbladet med oplysning om Sjelle Vandværkspriser er blevet opdateret jf. prisændringen som vedtaget på ordinær generalforsamling 2017. Se det nye takstblad her

Referat af generalforsamling i Sjelle Vandværk  den 21. februar 2017
Generalforsamlingen blev afholdt i Sjelle Forsamlingshus
Til stede var 21 interessenter
Referent: Anders

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Valgt blev Niels Krogh
 2. Bestyrelsens beretning
   Kim fremlagde og det blev godkendt
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 4. Budget for det kommende år fremlægges
  Christian fremlagde og det blev godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslog at betaling af vand bliver ændret fra halvårlig til årlig betaling, gældende fra 2018. Forslaget blev vedtaget.
  2. Endnu engang forslag fra Jørgen Holm om at gældende vedtægter for Sjelle Vandværk sendes ud til alle interessenter. Ifølge Jørgen Holm er vedtægterne ikke de rigtige, da han mener at vedtægterne fra 1988 er de gældende. Dette blev afvist af generalforsamlingen, da de gældende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i 2004. Jørgen Holm mente heller ikke at generalforsamlingen var en generalforsamling, men blot et møde i vandværket. Dette blev også afvist af generalforsamlingen. Forslaget blev ikke vedtaget.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Mathias og Christian – Mathias ønskede ikke genvalg. Christian og Ole Jakobsen vælges.
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
  Revisor: På valg er Marie som ønsker genvalg og vælges.
  Revisor suppleant: På valg er Niels Krog som ønsker genvalg og vælges.
 8. Eventuelt

Referent Anders


Generalforsamling i Sjelle Vandværk
Generalforsamling afholdes den 21. februar 2017 kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Sjelle Forsamlingshus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden Kim Bendixen, Udsigten 14, Sjelle senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vandværkets vedtægter og regulativ kan til enhver tid rekvireres på Sjelle.dk eller ved henvendelse til formanden for bestyrelsen.

PBV formand Kim Bendixen


August 2016
Sjelle Vandværk oplyser, at der er lukket for vandet mandag den 22. august i tidsrummet fra kl. 9:00 – ca. kl. 13:00.
Sjelle Vandværk har sammen med sidste opkrævning oplyst om at der lukkes for vandet jf. ovenstående. Lukningen af vandet skyldes rensning af vandtank.


Februar 2016
Der er uregelmæssigheder i vandforsyningen mandag den 15. februar i tidsrummet fra kl. ca. 8:00 – 13:00 p.g.a. udskiftning af pumper.

Generalforsamling afholdes den 23. februar 2016 kl. 19:30.
Generalforsamlingen afholdes i Sjelle Forsamlingshus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden Kim Bendixen, Udsigten 14, Sjelle senest 10 dage før generalforsamlingen.


Februar 2015
Generalforsamling afholdes den 24. februar 2015 kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Sjelle Forsamlingshus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden Kim Bendixen, Udsigten 14, Sjelle senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vandværkets vedtægter og regulativ kan til enhver tid rekvireres på Sjelle.dk eller ved henvendelse til formanden for bestyrelsen.

PBV formand Kim Bendixen


Januar 2014
Sjelle Vandværk oplyser, at der torsdag den 16. januar tidsrummet mellem kl. 20:00 og 20:30 kan forekomme uregelmæssigheder i vandforsyning i hele Sjelle Vandværks forsyningsområde.

Vandværket oplyser også, at denne afbrydelse af vandforsyningen skulle være den sidste i forbindelse med udskiftningsarbejde, som har været foretaget den seneste tid.


Januar 2014
Sjelle Vandværks priser gældende for 2014 kan ses på det nye taksblad her. Prisstigninger er udelukkende på Anlægsbidragene (tilslutningsafgifterne)


Tirsdag den 25. februar 2014 er der generalforsamling i Sjelle Vandværk kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Sjelle Forsamlingshus. Dagsorden jf. vandværkes vedtægter.


December 2013
Sjelle Vandværk oplyser, at der også mandag den 23. december i tidsrummet mellem kl. 9:00 og 16:00 kan forekomme uregelmæssigheder i vandforsyning i området Præstegårdsvej og Langelinie.

Sjelle Vandværk oplyser, at der lørdag den 21. december i tidsrummet mellem kl. 9:00 og 16:00 kan forekomme uregelmæssigheder i vandforsyning i området Præstegårdsvej og Langelinie.


November 2013
Sjelle Vandværk oplyser, at der torsdag den 14. november i tidsrummet mellem kl. 22:30 og 24:00 kan forekomme uregelmæssigheder i vandforsyning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.