Spørgsmål til kollektiv varme i et energifællesskab med Termonet

HAR DU SPØRGSMÅL TIL KOLLEKTIV VARME I ET ENERIGFÆLLESSKAB MED TERMONET / JORDVARME, SÅ SKRIV DiT SPØRGMÅL TIL BYLAUGET PÅ MAIL: KONTAKT@SJELLE.DK

SPØRGSMÅL / SVAR SOM BYLAUGET ALLEREDE HAR MODTAGET:

  1. KOMMER DER FJERNVARME TIL SJELLE?
    Skanderborg Kommune anser det ikke for sandsynligt at Sjelle vil kunne kobles på fjernvarme. Endelig beslutning forventes inden nytår. 
  2. I HVILKET OMFANG BINDER MAN SIG TIL DET KOLLEKTIVE ENERGIFÆLLESSKAB MED TERMONET / JORDVARME?
    Svar:  I forhold til binding – så kan man godt opsige aftalen med det kollektive forsyningsselskab. Vi lægger op til, at man i aftalen skal betale et gebyr for at komme ud. Gebyret vil svare til afskrivningen på varmepumpen. Tinglysningen på ejendommen vil blive aflyst. 
  3. SKAL MAN VÆRE MED FRA STARTEN, ELLER KAN MEN TILKOBLES SENERE?
  4. KAN MAN / SKAL MAN / ER ER FORDEL VED AT FÅ KOBLET TIL EN STIKLEDNING FOR SIDENHEN AT BLIVE TILKOBLET
Du kan følge opdatering på spørgsmål og svar her på siden.