Borgermøde 25. april om Projekt for Termonet i SjelleArbejdsgruppen for Termonet

INDKALDER TIL BORGERMØDE
DEN 25. APRIL KL. 19:30
I SJELLE FORSAMLINGSHUS

Indkaldelse udsendes på Sjelle.dk / Facebook / Nyhedsbrev.

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

PROJEKTFORSLAG I SJELLE OM TERMONET

Byluaget har modtaget tilbud fra Sustain på UDARBEJDELSE AF
PROJEKTFORSLAG FOR TERMONET I SJELLE.

BYLAUGET INDBYDER OG OPFORDRE ALLE HUSSTANDE, VIRKSOMHEDER, LODSEJERE OG UDLEJERE TIL DELTAGELSE I BORGERMØDE DEN 25. APRIL 2023 KL. 19:30 I SJELLE FORSAMLINGSHUS.

DET ER NU VI SKAL BESLUTTE OS OM TERMONET SKAL REALISERES I SJELLE

Programmet vil se således ud:
1 Velkomst og orientering – Steen
– Tilbud fra Sustain om projektforslag
– Ansøgningen af midler fra Klimapuljen, herunder måske kommende muligheder om garanti lån til projektforslag
– Screeningen for termonet i Sjelle (kort orientering især om side 3)
2 Økonomisk og “teknisk” status og redegørelse for Termonet, også set i forhold til individuelle husstandes løsningsmuligheder som f.eks. luft til vand varmepumper- Jesper Yde
3 Hvor står vi nu – Ny undersøgelse – Alternative muligheder
Spørgsmål, Drøftelse og tilbagemelding fra salen
5 Opsamling – Konklusion(er)
6 Evt.

Der kan forekomme ændringer i programmet.

 Arbejdsgruppen og Sjelle Bylaug, 19. april 2023