Nyt fra legepladsudvalget 02

April 2023

Klik på billedet for at gå til Legepladsudvalgets hovedside

Legepladsudvalget har afholdt møde 5. april 2023

På mødet blev ansøgning til Landsbypuljen revideret og gennemgået. Signe tager kontakt til kommunen for at få sikkerhed for, at det har modtaget de rigtige budgetmæssige oplysninger.
Der blev udarbejdet en ansøgning om midler fra Nordea-fonden. Legepladsudvalget vil opsøge andre muligefonde og sponsorater til projektet.
Udvalget gælder sig over at der allerede nu er modtaget henvendelse om at indgå i projektet som “legepladsens Venner” og udvalget glæder sig til at flere henvender sig. Skriv til “kontakt@sjelle.dk” og tilmeld dig til praktisk arbejde (er ikke omfattende).

Støttebeløb til legepladsens venner kan indsætte på Bylaugets konto reg. 9070 konto 4360037253 med oplysning om navn og mærket med “legepladsens venner”.
Legepladsudvalget søger også frivillige til praktisk hjælp og kommende vedligehold. Du kan tilmelde dig som frivillig i Legepladsens Venner på kontakt@Sjelle.dk eller på tlf 22161117.

Støttebeløb til legepladsens venner kan indsætte på Bylaugets konto reg. 9070 konto 4360037253 med oplysning om navn og mærket med “legepladsens venner”.
Legepladsudvalget søger også frivillige til praktisk hjælp og kommende vedligehold. Du kan tilmelde dig som frivillig i Legepladsens Venner på kontakt@Sjelle.dk eller på tlf 22161117.

Sjelle den 6. april 2023