Borgermøde nr. 2 – 29. november kl. 19:00 Energifællesskab i Sjelle

Borgermøde i Sjelle 

29. november 2022 kl. 19:00

afholdes i Sjelle Forsamlingshus, Rytterbakken 3, 8464 Galtenu

Status på projekt om KOLLEKTIV VARME Energifællesskab – Termonet i Sjelle

Termonet – Fjernvarme i Sjelle som et lokalt kollektivt varmeselskab, der fungerer i det daglige som et fjernvarmeselskab

<Se dagsordener og referater m.m. her>

”VI TAGER FORSKUD PÅ VARMEN OG JULEN ved at byde på GLØGG OG ÆBLESKIVER”

Bylauget byder også på kaffe / te – (der kan købes øl og vand)

TILMELD DIG HER: Sjelle.nemtilmeld.dk    ELLER PÅ MAIL: KONTAKT@sjelle.dk

Sjelle Bylaug indkalder Sjelleborgerne til BORGERMØDE 2, med status på afsøgningen af mulig fremtidig fælles varmeforsyning i Sjelle.
Bylauget arbejder stadig på en grundig belysning af fælles lokalt varmeselskab med Jordvarmeanlæg i forhold til økonomi, teknik, funktion og robusthed og om Sjelleborgerne på den baggrund har interesse herfor.

Borgermøde 2 omhandler:
0 Velkomst
1 Status på Bylaugets undersøgelse
2 Samarbejde med Skanderborg Kommune
3 Ansøgning om midler fra Region Midtjylland
4 Kommer der fjernvarme til Sjelle – Afklaring fra Skanderborg Kommune?
5 Spørgsmål som modtaget: 
”kan man kobles på nogle år efterfølgende?”
”kan man komme ud af ordningen igen?”
6 Fremadrettet proces – Arbejdsgruppe

 
Send dine spørgsmål på forhånd til kontakt@sjelle.dk
Læs mere her / baggrundsmateriale mv.