Resumé og opsamling af Borgermødet 23. februar 2023

Kollektiv Varme
Termonet

<Se dagsordener og referater m.m. her>

Opsamling af Borgermøde nr. 3, 23 februar 2023 i Sjelle Forsamlingshus

MØDE NR. 3 OMHANDLER

Resumé og opsamling af borgermødet 23. februar 2023 om Termonet

 1. Historikken og procesplanen
  <Se PowerPoint her>
 2. Orientering fra arbejdsgruppen
  *Arbejdsgruppens arbejde / status og Bylaugets undersøgelse
  Arbejdsgruppen har analyseret undersøgelsen blandt borgerne i Sjelle og om i hvilket omfang der er interesse for at indgå i et fællesskab om kollektiv varme via termonet.
  * Bylaugets undersøgelse
  Undersøgelsen viser, at der er baggrund for at fortsætte arbejdet hen imod et konkret forprojekt = projektforslag – herefter kaldt projektforslag. Fire borger har interesse uden forbehold, 36 borger har interesse med forbehold og 6 ønsker ikke løsningen med fælles termonet
  * Kontakt med Kredsløb a/s (Herskind)
  Arbejdsgruppen har haft kontakt til Kredsløb A/S med henblik for at få oplyst hvilken priser Kredsløb A/S har tilbudt varmeforsyning til Skovby og om eventuelt tilbud til Herskind. Kredsløb A/S vurderede en ekstra gang om de kunne tilbyde fjernvarme til Sjelle. Kredsløb A/S tilbagemelding er endnu en gang, at der ikke tilbydes fjernvarme til Sjelle.
 3. Samarbejdet med Skanderborg Kommune
  * styregruppe
  Bylauget og Skanderborg Kommune har et godt og konstruktivt samarbejde om afsøgningen af mulighed for Kollektiv Varme med termonet i Sjelle og har sammen ansøgt og fået regionsmidler til nuværende proces om afsøgning af mulighed for lokal energifællesskaber. På dette borgermøde deltog fra Skanderborg Kommune, Susanne Skårup som indgår i fælles en styregruppe med arbejdsgruppen om projektet i Sjelle.
  Susanne oplyste bl.a. at Skanderborg Kommune i kommende får udarbejdet screeninger i forhold til mulige løsninger / økonomi i områder på flere husstande end 100, som ikke tilbydes fjernvarme.
 4. Grundlag for et projektforslag.
  * Termonet og andre alternativer
  * Konsulent
  * afsøgning af arealer 
  * økonomi
  Fremmødte borgere (47) støttede op om, at Bylaugets arbejdsguppe fortsætter sit arbejde hen imod et projektforslag i et fortsat samarbejde med Skanderborg Kommune og Konsulent fra Sustain. Der afsøges herudover for mulige arealer og økonomiske oversigter.
 5. Fremadrettet proces – Arbejdsgruppe
  Modningsplan og forslag til projektforslag med konsulent
 6. Inspirationsmøder
  * 2 marts Landsbyfællesskabets møde i Veng, på Veng Skole kl 19:00
  * 21 marts Kommunens Borgermøde