Referat af arbejdsgruppemødet den 1. februar om Kollektiv varme med Termonet i Sjelle

Referat / Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 12
1 februar 2024

< se alle referater her >

Møde nr. 12
Arbejdsgruppemøde 1. februar 2024
Hos Jesper L
Fremmødte: Jesper Y, Jesper L, og Steen

Møder er afholdt med udgangspunkt i afholdt teamsmøde med Henrik fra Sustain vedr. forslag og ændringer til antal husstande og økonomiske forudsætninger.
Afholdt teammøde med Henrik (Jesper Y – Steen)

Omdrejningspunkter
Vi arbejder nu videre med at opdatere projektforslaget med:

  • Begrænse området for Termonet. Kun en eneste i den nederste del af byen på den anden side af Langelinie har tilbagemeldt interesse
  • Tilpasse starttilslutninger til 40 husstande
  • Regner med fast elpris.
  • Vi fjerne prislaget for mellemforbruger og lægge 3 huse til i gruppen almindelige forbrugere.

Der arbejdes mod projekt omfattende 40 husstande

Beregneren justeres i forhold til opdaterede data fra Sustain jf. aftalte ændringer ved antal husstande, kvadratmeter, pumpestørrelser mv. (Jesper L)

Der laves en ny model for fastbidrag således: Se bilag

Ny data fra Sustain forventes modtaget i uge 7 og beregneren opdateres herefter.

Det er aftalt at vi forsøger at få lavet et ny borgermøde i uge 12 med Sustain om det reducerede projekt og økonomi, samt den fremadrettet proces om bindende tilmelding.

Arbejdsgruppen arbejder p.t. på vedtægter for et A.m.b.a selskab. (Lærke)

Vi kontakter Skanderborg kommune om en drøftelse om: nødvendighed om VVM undersøgelse, Kommunegaranteret lån, Projektbeskrivelse mv. (Steen tager kontakt)

MEN….. OBS – efterskrift til referatet

Som I måske også har set dagen efter vores arbejdsgruppemøde, så er der måske et projekt på vej i Sjelle med nye boliger. Et spændende projekt som i så fald må medregnes i vores projekt om kollektiv varme.  I vil kunne se projektet med nye boliger her: https://www.naboskaber.dk/sjelle?fbclid=IwAR2mWa7rHp_CS1_CSwhpo96gDAdQQuyKonujV2O07iOQPkWe5yqYFdPxIwA

Jeg har i dag talt med “Naboskaber” om deres projekt og fået oplyst at det drejer sig om måske op til mere end 20 boliger.

“Naboskaber” er interesseret i vores kollektive varmeforsyning og indgår gerne i en mere formel aftale herom. Som jeg forstår at de forventer at disse boliger kunne stå klar i 2026… ? Så vi har en positiv udfordring her, som også betyder at vi skal forholde os til jf. antal forventede opkoblede husstande i Sjelle…..

“Naboskaber” afholder nogle informationsmøder i kommende tid. Se mere på Naboskaber.dk.

“Naboskaber” oplyste, at de netop lige har afholdt møde med Skanderborg kommune, hvor “Naboskaber” mødte en positiv respons…