Referat af arbejdsgruppemøde – Termonet nr. 3 – 18.januar 2023

REFERAT AF Arbejdsgruppemøde NR. 3 – 18. JANUAR 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 3
onsdag den 18. Januar kl. 20:00 hos  Jesper Y. M.
Lærke fraværende

Referat/Dagsorden

1 Tilbagemelding og orientering fra Jesper Y. M. vedr. kontakt til Substain og Kredsløb a/s
Substain og Kredsløb a/s kontaktes med hensyn til at få konkrete oplysninger om omkostningerne for enkelte bruger. Oplysningerne vil kunne indgå i projektets “modningsproces” (motivering) for den enkelte husstand om valg / fravalg  af indgå i kollektiv varme.
2 Aftale / justering af det fremadrettede arbejde og proces
Arbejdsgruppen planlægger at afholde nyt borgermøde den 23. februar 2023 kl. 19:30 i forsamlingshuset. Her vil arbejdsgruppen orienterer mere konkret og fremlægge en justeret procesplan.
Der vil blive udsendt indbydelse med dagsorden via Sjelle.dk og Nyhedsbrev
3. Ny mødedato for arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen afventer oplysning om omkostninger jf. pkt. 1. både hvad angår tilslutning og kommende drift og forbruget omkostninger. 
4 Evt
Bylauget har henvendt sig til Skanderborg Kommune med ønske om en drøftelse af en “helhedsplan” for Sjelle hvad angår:
* Kollektiv varmeforsyning
* Solcellepark vest for Sjelle
* Stiprojekt (Partnerskab om trampestier)
* Bygrænsen / nye boligområder både vest og øst for Voldbyvej
* Trafiksikkerhed – fart dæmpning
* Sammenhæng mellem projekt omkring Sjelle Kirke og området Rosenvej – Præstegårdsvej, Voldbyvej og Rytterbakken
* Trafiksikring ved overgangen 
Langelinie – Voldbyvej – Mindevej og Stationsvej, herunder belysning og manglende på Langelinie mellem Præstegårdsvej og Voldbyvej
* Område ved Vandværket med Legeplads

Referent Steen