Referat af arbejdsgruppemødet den 19. februar om Kollektiv varme med Termonet i Sjelle

Referat / Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 13
19 februar 2024

< se alle referater her >

Møde nr. 13
Arbejdsgruppemøde 19. februar 2024
Hos Niels
Fremmødte: Niels, Jesper Y, Jesper L, og Steen

Møde nr. 13
Arbejdsgruppemøde 19. februar 2024
Hos Niels
Fremmødte: Jesper Y, Jesper L, Niels og Steen

Møder er afholdt med udgangspunkt i kommende proces med Borgermøde den 19. marts med gennemgang af nye forudsætninger for projektet, samt stiftende generalforsamling af A.M.B.A selskab.

Følgende aftalt på dette møde:

Jesper Y. :
Kontakt til Lærke om Vedtægter
Kontakt til Henrik om  Borgermødet den 19. marts – NB: jf. referat fra 1/2 24: Ny data fra Sustain forventes modtaget i uge 7 og beregneren opdateres herefter

Jesper L.:
Opdaterer beregneren jf. aftalte ændringer og forudsætninger
Orienterer om projekt NaboSkaber, forventninger til nye boliger – boligområde i Sjelle
Kontakt til Sjelleborger om kandidatur til bestyrelsen i A.M.B.A jf. aftale på mødet

Steen:
Kontakt til Skanderborg Kommune vedr. afklaring om Projekt – Projektgodkendelse – VVM undersøgelse – kommunegaranti – oversigt over udlejere i landsbyen.
Pressemeddelelse om stiftende generalforsamling for oprettelse af A.M.B.A – udsendes i uge 10 eller 11.
Nyhedsbrev i denne uge udsendes med oplysning om borgermøde og program: KL. 17:00 Forplejning og oplæg fra Sustain – kl.19:00 Stiftende generalforsamling / oprettelse af A.M.B.A

Niels:
Forplejning til Borgermødet.
Kontakt til Sjelleborger om kandidatur til bestyrelsen i A.M.B.A jf. aftale på mødet

Drøftelse og andre beslutninger på dette arbejdsgruppemøde:
Brev til alle relevante udlejere / Lodsejere med oplysning om kollektiv varme i Sjelle og invitation til borgermødet

Generel invitation til Sjelle Borgerne via Nyhedsbrev, Hjemmeside, Facebook og måske ved husomdeling.

Pressemeddelelse uge 10 eller uge 11

Borgermødet 19. marts med start kl. 17.00
* Tid at komme til stede / forplejning
*Oplæg fra Henrik om den samlede pakke
* Kaffe / te / kage
*Kommende proces og tidsplan
(Oprettelse af et A.M.B.A Selskab – Hvervning af husstande / valg af pumpe (Lodret / opdelt 2 hængt)– Screening (VVM?) – Projektudarbejdelse – Medlemsmøde 1 – myndighedsbehandling – Licitation – Medlemsmøde 2 – Udførelse – Indvielse – Tilslutning -)
* Om Økonomi og tilslutning / senere tilslutning af varme osv.
*Pause
Stiftende generalforsamling. Følgende skal være klar:
*Mødeleder
*Forretningsorden for mødet (Alle husstande som har / giver udtryk for interesse for kollektiv varme i Sjelle)
*Dirigent og referent
*Dagsorden
*Forslag til vedtægter
*Budgetoverslag ud fra 40 tilslutninger
*Evt