Referat af arbejdsgruppemødet 7. marts om lokalt kollektiv varme med Termonet i Sjelle

Referat / Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 14
7. marts 2024

< se alle referater her >

Møde nr. 14
Arbejdsgruppemøde 17. marts 2024
Hos Jesper L
Fremmødte: Niels, Jesper Y, Jesper L, og Steen

Møde nr. 14
Arbejdsgruppemøde 7. marts 2024

Arbejdsgruppemøde den 7. marts kl. 19:30 hos Jesper L
Jesper L, Jesper Y, Niels, Steen

Dagsorden / Referat

Beregner
Beregneren tilføres lidt mere tekst i starten og ved tilvalg afskrivning (LÅN) af tilslutningsbidrag (Jesper L)
Omdeling
Niels omdeler invitationen til borgermødet som afholdes den 19. marts
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse godkendt. Fremsendes straks (Steen)
Brev til ejere
Brev til boligejere som er udlejere i byen godkendt og fremsendes hurtigst muligt (Steen)
Tidslinje
Tidslinjen justeres… nyt oplæg (Steen)
Forretningsorden og vedtægter
Der udarbejdes en forretningsorden til den stiftende generalforsamling (Steen)
Forslag til vedtægter haster det med. Som inspiration ser vi på vedtægterne fra Sjelle Vandværk og fra Termonet i Rårup. (Steen – Jesper Y)
Advokat Bistand er Jesper Y på
Økonomi og plan – projekt – hvordan ser det ud. – projekt fra Sustain
Intet til referat. Afventer Sustain
Alt praktisk mv. til borgermøde og stiftende amba
Indkøb til forplejning (Niels)

EVT.- Vi skal nok have noget køkkenhjælp mv. – Vi laver bordopstilling om mandagen…