Referat af Bylaugets generalforsamling 2024

Se gældende vedtægterne her

Januar 2024

GENERALFORSAMLING 2024
Fælles Generalforsamlingsdag i 2024 afholdes den 27. februar, hvor Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug afholder sine generalforsamlinger.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her:

https://sjelle.dk/GF 2024.pdf

Dagsorden ifølge vedtægter / Referat      <Hent referatet her>

1 Valg af dirigent,: Kim Bendixen
2 Laugets Beretning <Se beretningen her>  <Se samlet oplæg, PowerPoint her>
-herunder arbejdsgruppens beretning (Termonet)
Beretningen godkendt, se beretningen her <pt link ikke aktiv>
3 Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet godkendt med bemærkning om difference i balancen.
Regnskabet godkendt således <Se regnskabet her>
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen genvalgt
5 Valg af Oldermænd
Genvalg
6 Valg af Suppleanter
Lilian og Lotte Misser valgt
7 Valg af udvalg:
* Kontaktperson til Landsbyfællesskabet
Anders valgt
*Velkomstkomité
Niels Jacobsen
*Visions- og tænketank – ”NaboSkaber”
Steen
*Legepladsudvalget
Signe, Cathrine
* Fastelavn, Skt. Hans, Juletræ
afventer
*Trafikudvalget
Anders
*Stiudvalg
Thomas, Hans Hansen, Ole Kallehauge, Steen
*Solcelleudvalg
Steen
8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Kim Bendixen
Suppleant Christian
9 Indkomne forslag
* A.M.B.A selskab for kollektiv varme i Sjelle
Punket er fastsat af Bylauget til orientering.
10 Eventuelt
Intet til referat.

Referant Anders


Forslag
til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2024


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.