Stort fremmøde til Borgermødet om Solceller

Sjelle Bylaug afholdte Borgermøde 25. april
om projekter om Solcelleparker i området.

Ca 45 Sjelleborgere… og et par stykker fra Skjørring mødte op til Sjelle Bylaugs borgermøde om projekter vedr. Solcelleparker vest og øst for Sjelle.

Mødet var et orienterings- og dialogmøde og med et formål om, at få nedsat en arbejdsgruppe, med et kommissorium omhandlende opfølgning / kontakt med: Skanderborg Kommune, Projektejerne for nuværende og kommende evt.  projekter, samt at indsamle så meget fakta som muligt om Solceller og Solcelleparker.

På mødet blev det oplyst, at Lodsejere var blevet kontaktet af Aura med oplysning om projektet øst for Sjelle ikke bliver igangsat. Projektet vest for Sjelle mellem Sjelle og åen, vest, nordvest for Nørregårdsvej og Nordgårdsvej var derimod stadig på tegnebrættet. Det blev oplyst at Aura fortsat vil have kontakt til Sjelle vedr. projekter om Solcelleparker i området.

Fremmødte Sjelleborgere nedsatte et Solcelleudvalg med 5 borgere + repræsentant fra Bylauget.
Bylauget vil hurtigst muligt få det nye Solcelleudvalg indkaldt til opstartsmøde.

Opdateres snarest med oplysning om udvalgets medlemmer og status på Solcelleparker.

Sjelle Bylaug 26. april 2022