Ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle

Skanderborg Kommune har modtaget ansøgning om Solcellepark vest for Sjelle.

Ansøgningen og behandlingen i Skanderborg Kommune kan ses her:
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=5c0ea8a3-acc3-4c2e-9a87-6c6c294807a5&searchText=.    Pkt. 115

Der afholdes borgermøde 9. juni, Voldbyvej 61, Sjelle. Annonceres i avis….
 
Sjelle Bylaug har på borgermødet den 25. april nedsat et udvalg som arbejder med sagen.
 
Udvalget består af: Bendt Høeg, Bjarne Gad Lauridsen, Morten Rosenstand, Karsten Hegelund, Emil Lei, Steen Frøslev.
 
Udvalget har afholdt 3 møder og er p.t. ved at planlægge mødeafholdelse med Lodsejerne. 
 
Skanderborg Kommune afholder Borgermøde den 9. juni. Mødet afholdes hos Bendt Høeg, Voldbyvej 61.
Der annonceres om mødets afholdelse i avisen og på kommunens hjemmeside….. og her på Sjelle.dk