Referat af Bylaugsmødet den 6. april 2022

Referat Sjelle Bylaugmøde den 6. april 2022 kl. 19:30

Mødet blev afholdt hos: Marie

Tilstede: Steen, Marie, Niels og Anders

Afbud: Thomas (Er i Dubai)

Konstituering af bestyrelsen

Niels: Næstformand
Marie: Kasserer
Anders: Sekretær
Udvalg: (Tovholder)
Trafik udvalg: Anders
Sti udvalg: Thomas?
Solcelle udvalg: Emil?
Velkomst komite: Niels (Med Birte Jensen)

Økonomi – Sjelle.dk – mailbokse mv.
Der er varslet prisstigning fra One.com ved. mailadresserne på Sjelle.dk. Begrundelsen for prisstigningen er omfanget af dataforbrug på den enkelte mailadresser. Der er tidligere udsendt besked om at slette unødvendige mails. Det er ikke nok at slette på lokalt mailadresse der skal slettes på webmailen på one.com.
Da prisstigningen er p.g.a. af mængden af data på mailadresserne har bestyrelsen besluttet, at hæve mailkontingentet på Sjelle.dk fra kr. 50,- om året til kr. 100 om året. Herudover betales “friviligt kontingent” til Sjelle Bylaug.
Prisstigningen er trådt i kraft i indeværende år, hvorfor vi anmoder alle mailkunderne på Sjelle.dk at indbetale yderlige kr. 50,- for år 2022.
Hvis man ikke ønsker at fortsætte med sin mailadresse på Sjelle.dk kan afmeldingen ske til kontakt@sjelle.dk og afmeldingen vil have virkning fra 1. Jan. 2023. Hvis mail sendt til mailadresse på Sjelle.dk vil disse kunne videresendes til ny mailadresse inden for det år der er betalt for.

Regnskab for første kvartal 2022 blev fremlagt med opgjort Kasse og bankkonti. Af første kvartal fremgår indbetalinger for mailkonti og friviligt kontingent, samt renter og udgift vedr. generalforsamlingen.

Planlægning af bestyrelsesåret 2022

Vi aftalte at arrangere et borgermøde mandag den 25. april i Sjelle Forsamlingshus kl 19.00 vedr. ideer om Solcelleplacering omkring Sjelle.

*Anders sørger for et par højttalere samt trådløse mikrofon, til salen, så alle kan høre noget.
Samt at sætte en plakat i standeren ved Rytterbakken med ”Husk Borgermøde”.

*Næste møde er hos Steen og vedrører Skt. Hans.
Mødet er den 9/6 kl 19.30

Evt.

Til arbejdet med velkomst komiteen, efterlyser Niels information om nye folk i byen.

Anders undersøger om ikke vi kan bruge information omkring flytteopgørelser i Sjelle Vandværk.

Vedrørende Skt. Hans, så er vi enige om at Årets Sjelleborger er ikke droppet, men bliver taget

frem, når det er aktuelt. Vi har snakket om at man udvider konceptet til også at kunne være Årets

projekt, Årets idé eller Årets forening.

Referent Anders

SE TIDLIGERE REFERATER HER