Solcelle-borgermøde med Skanderborg Kommune

Endnu en gang stort fremmøde til borgermøde i Sjelle
om placering af Solcelleparker ved byen

Sjelle borgerne og borgerne fra Sjelle Mark samt nabobyer mødte talstærkt op til borgermøde om Solcelleparker placeret helt tæt op af Sjelles Bygrænse.

Skanderborg Kommune har sat en høring igang om et Solcelleprojekt placeret helt tæt op af Sjelle by mod vest og på begge sider af Skjørring bæk. (Placeringen er for nogle hustande inden for 200 meter fra hushjørne og for andre 200 meter fra hushjørne)

Efter en orientering fra borgmesteren og fra Aura om projektet og om kommende høringsfase var der et indlæg fra Naturfredningsforeningen, fra Sjelle Bylaugs formand og Solcelleudvalget som er nedsat af Sjelle Bylaug.
Flere borgere på mødet tog ordet dels med indlæg men også med spørgsmål.

Samlet set var der mange kritiske, men også nysgerrige spørgsmål om, hvorfor en placeringen, som er helt tæt op af byen, kan blive en mulighed, når netop denne placeringen er i et kuperet og historisk terræn, som udfordre Landsbyens fortsatte udvikling samt tiltrækning af nye borgere ved f.eks fraflytning og udbygning i byen.
Placeringen ligger også uden for Skanderborg Kommunes egen vedtagne rammeplan for placering af anlæg til udvinding af grøn energi, og i et område som strider mod naturfredningsforeningens anbefalinger for placering af solcelleanlæg.

SE SOLCELLEPROJEKTET HER: KLIK

Fra 1. juni og frem til den 23. juni har alle borgere mulighed for at afgive høringssvar jf. nedenstående:

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Solceller vest for Sjelle: foroffentlighed

Igangsætningen af foroffentlighedsfasen blev besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget i møde den 17. maj 2022.

Foroffentlighedsfasen løber fra den 1. juni 2022 til og med 23. juni 2022.

Her kan du læse mere om foroffentligheden/høringen og indsende dit høringssvar

LAV OG SEND DIT HØRINGSSVAR HER: KLIK

En tanke om “Solcelle-borgermøde med Skanderborg Kommune

 1. Hvad med at lave en masse strøm med solceller på parkeringspladser og på tage. Alle steder, hvor det er muligt at udnytte solens stråler

  Fra nu af skal det forbydes totalt at rydde natur for at lave solcelle-elværker Der findes så ekstremt mange P-Pladser at der kan produceres elektricitet i overflod!

  Der er 50.103 industribygninger, 101.361 kontor og offentlige bygninger, og 315.926 avls- og driftsbygninger i Danmark, det er samlet set mere end 465.000 bygninger. Hvis man antager at hver bygning har 500m2 tagareal der kan anvendes til solceller, så giver det 23.250 hektar der med fordel kan anvendes til solceller. Man kan forvente en årlig produktion fra 1 hektar solceller på ca. 1,5Gwh. Det giver en samlet årsproduktion på 34.875Gwh eller 35 terawatttimer, hvilket igen svarer til det samlede danske årsforbrug af el i 2019
  De skal være helt slut med at ødelægge mere natur med hæslige solcelleparker.

  https://solarnordic.dk/portfolio-items/parkering/

  https://solarpolaris.dk/portfolio/solceller-solar-vejen-p-anlaeg/

Der er lukket for kommentarer.