Dagsorden Bylaugsmøde 9. juni 2022

Mødet afholdes hos Steen kl. 19:30

Dagsorden for bylaugsmødet den 9. juni 2022

1 Godkendelse af dagsorden
2 Regnskab
3 Solcelleplacering ved Sjelle, herunder hørring
4 Skt. Hans – Forberedelse og rollefordeling
5 Stiudvalget og status
6 Evt.