Referat af arbejdsgruppemøde – Termonet nr. 2 – 11. januar 2023

REFERAT AF Arbejdsgruppemøde NR. 2 – 11. JANUAR 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 2
onsdag den 11. Januar kl. 20:00 hos  Niels
ALLE FREMMØDT.

Møde 2
onsdag den 11. januar 2023 kl. 20:00 hos Niels Jacobsen
ALLE FREMMØDT

Referat/Dagsorden

1 Orientering og opsamling fra møde 1: (<Se referatet fra møde 1>)
Steen: “kontakt Skanderborg Kommune, herunder styregruppe” – “mødedato for lodsejere, virksomheder m.fl” :
Det er aftalt med Skanderborg Kommune, at Styregruppen bliver med repræsentant fra Kommunen, fra Bylaug og fra arbejdsgruppen, samt at tilknytte konsulent til styregruppen og kommende proces.
Styregruppen: Byalug: Steen, Arbejdsgruppen: Jesper Lillesøe, Kommunen: Susanne Skårup.
Steen kontakter Henrik fra Sustain om konsulentbistand.
Påtænkt  møde den 18. januar med Lodsejere, udlejere, virksomheder m.fl udsættes dette og ideen drøftes i Styregruppen.
Jesper L: Data fra undersøgelsen i Sjelle. Data offentliggøres IKKE
Undersøgelsen viser at der ud af de 42 besværelse er 36 som helt eller delvis har interesse for at indgå i en kollektiv varmeforsyning med Termonet. Husstandene er langs Voldbyvej og enkelte i de 3 grundejerforeninger, samt enkelte på Præstegårdsvej, Mindevej / Stationsvej. Hertil kommer interesse fra Den Fri Hestehaveskole. Det bemærkes, at udlejerne i byen (mere end 10) ikke har givet sin tilkendegivelse. 
Jesper Y. M. : Kredsløb A/S – Fjernvarme og fjernvarmepriser – Bliver der rørføring fra Herskind til Låsby som kommer forbi Sjelle / Skjørring?
Kredsløb A/S oplyser, at der ikke er aftalt rørføring via Herskind til Låsby. Om der kommer fjernvarme til Herskind er stadig uvis. 
Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag i forhold til Termonet – Fjernvarme – Luft til vandpumpe mv. Konkret tages der kontakt til Husstande med disse forskellige varmekildeløsninger. Jesper Y.M. og Lærker koordinerer om kontakt til hustande fra byer med Termonet. 
Lærke: kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet.
Sustain her ikke vendt tilbage på henvendelse. Lærke og Jesper Y.M forsøger at få kontakt til Husstande med Termonet via Hjemmesiden Termonet.dk
2 Plan og tiltag fremadrettet jf. tilbagemeldingerne i pkt 1 og modningsprocessen.
Se pkt. 1 Jesper Y.M: Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag…..
Der afholdes møde 2. marts på Veng skole om Solcelleparker og Energifællesskaber. Steen deltager fra Bylauget og arbejdsgruppen
.
3 nye mødedatoer
Jesper Y.M arbejder med økonomimodeller mv. Hvis der er nye oplysninger ønskes det drøftet i arbejdsgruppen på møde den 18. januar.
4 Evt
18. januar 2023 kl. 20:00 reserveres til ny møde i arbejdsgruppen. Mødet holdes hos Jesper Y.M.
Er der ikke nyt 
ved. økonomimodeller mv. udsættes mødet til senere afholdelse. 

Referant Steen


Møde 2
onsdag den 11. januar 2023 kl. 20:00 hos Niels Jacobsen
ALLE FREMMØDT

Referat/Dagsorden

1 Orientering og opsamling fra møde 1: (<Se referatet fra møde 1>)
Steen: “kontakt Skanderborg Kommune, herunder styregruppe” – “mødedato for lodsejere, virksomheder m.fl” :
Det er aftalt med Skanderborg Kommune, at Styregruppen bliver med repræsentant fra Kommunen, fra Bylaug og fra arbejdsgruppen, samt at tilknytte konsulent til styregruppen og kommende proces.
Styregruppen: Byalug: Steen, Arbejdsgruppen: Jesper Lillesøe, Kommunen: Susanne Skårup.
Steen kontakter Henrik fra Sustain om konsulentbistand.
Påtænkt  møde den 18. januar med Lodsejere, udlejere, virksomheder m.fl udsættes dette og ideen drøftes i Styregruppen.
Jesper L: Data fra undersøgelsen i Sjelle. Data offentliggøres IKKE
Undersøgelsen viser at der ud af de 42 besværelse er 36 som helt eller delvis har interesse for at indgå i en kollektiv varmeforsyning med Termonet. Husstandene er langs Voldbyvej og enkelte i de 3 grundejerforeninger, samt enkelte på Præstegårdsvej, Mindevej / Stationsvej. Hertil kommer interesse fra Den Fri Hestehaveskole. Det bemærkes, at udlejerne i byen (mere end 10) ikke har givet sin tilkendegivelse. 
Jesper Y. M. : Kredsløb A/S – Fjernvarme og fjernvarmepriser – Bliver der rørføring fra Herskind til Låsby sommer kommer forbi Sjelle / Skjørring?
Kredsløb A/S oplyser, at der ikke er aftalt rørføring via Herskind til Låsby. Om der kommer fjernvarme til Herskind er stadig uvis. 
Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag i forhold til Termonet – Fjernvarm – Luft til vandpumpe mv. Konkret tages der kontakt til Husstande med disse forskellige varmekilder / løsninger. Jesper Y.M. og Lærker koordinerer om kontakt til hustande med Termonet. 
Lærke: kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet.
Sustain her ikke vendt tilbage på henvendelse. Lærke og Jesper Y.M forsøger at få kontakt til Husstande med Termonet via Hjemmesiden Termonet.dk
2 Plan og tiltag fremadrettet jf. tilbagemeldingerne i pkt 1 og modningsprocessen.
Se pkt. 1 Jesper Y.M: Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag…..
Der afholdes møde 2. marts på Veng skole om Solcelleparker og Energifællesskaber. Steen deltager fra Bylauget og arbejdsgruppen
.
3 nye mødedatoer
Jesper Y.M arbejder med økonomimodeller mv. Hvis der er nye oplysninger ønskes det drøftet i arbejdsgruppen på møde den 18. januar.
4 Evt
18. januar 2023 kl. 20:00 reserveres til ny møde i arbejdsgruppen. Mødet holdes hos Jesper Y.M.
Er der ikke nyt 
ved. økonomimodeller mv. udsættes mødet til senere afholdelse. 

Referant Steen