9.72Skanderborg

Facebook

Facebook

Pressemeddelelse

Sjelle Bylaug, V/ Steen Andersen Frøslev, Voldbyvej 17, Sjelle, 8464 Galten kontakt@sjelle.dk telefon 86954426 / mobil 29203940 Workshop: Fra landsbyafvikling til Landsbyudvikling lørdag den 23. oktober fra kl. 10:00 – 16:00 i Sjelle Forsamlingshus i forbindelse med Kr. 200.000,- fra…

Folkebladet

Af Tjelle Vejrup Leveret af Galten og omegns Folkeblad Sjelle Bylaug fik i marts bevilliget 200.000 kroner af Landdistrikts-puljen, til et projekt der skal styrke lokalsamfundet og modstå en truende afvikling af landsbyen. Sjelle er godt halvvejs i det forløb,…

Referat af arbejdsgruppemøde

Deltagere: Ingelise, Gro, Henrik, Steffen – referat: Steffen Problemer: Trafik Byen er delt af en befærdet vej der genskærer byen, så en 1/3 ligger syd for vejen og 2/3 af byen ligger nord for vejen. Der findes ingen sikker færdselsmulighed…