5.84Skanderborg

Facebook

Facebook

Vindmølleplacering

Skanderborg Kommune peger på Vindmølleplacering i særligt bevaringsværdigt kulturlandskab Skanderborg Kommune, Miljø- og Planudvalg har indstillet forslag om vindmølleplacering på Wedelslunds jorde som Skanderborg Kommune selv har udpeget som særligt bevaringsværdig kulturlandskab i kommuneplanen for Skanderborg, som vedtaget den 16….

Tvivl om vindmølleplacering

Lodsejer slår tvivl om vindmølleplacering og om vindmøllehøjde På borgermødet i Sjelle den 3. februar med temaerne “Vindmøller” og “Trafikssikkerhed” oplyste lodsejeren af Wedelslund jorde, at indstillingens vindmølleplacering og højden af vindmøllerne ikke stemmer overens med hans egne oplysninger. Den…

Sjelle Bylaug ønsker svar fra Skanderborg Kommune

Se henvendelsen her. Sjelle Bylaug henvender sig til Skanderborg kommune, og ønsker svar på om lodsejerens oplysninger om vindmølleplaceringen og om højden af vindmøllerne er drøftet til ny indstilling eller om indstillingen af den 5. december 2011 til økonomiudvalget stadig…

Generalforsamling

Sjelle Bylaug afholder Generalforsamling og Borgermøde  i Sjelle Forsamlingshus torsdag den 22. marts kl. 19:00 Dagsorden: 19:00 -20:00 Generalforsamling jf. vedtægterne 20:00 -21:30 Borgermøde om Vindmøller, trafiksikkerhed og cykelstier

Sjelle Vandværk Generalforsamling

Sjelle Vandværk afholder Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formand Kim Bendixen, Udsigten 14, Sjelle, senest 10 dage før generalforsamlingen.