11.51Galten

fredag, 26 april 2019

Facebook

Facebook

Miljø- og planudvalget indstiller

Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 26-03-2012 Henvendelse fra Sjelle Bylaug modtaget den 11. marts 2012 blev den 12. marts videresendt til Økonomiudvalget og Miljø- og Planudvalget og indgik i baggrundsmaterialet for behandlingen af dette punkt. Det tilføjes i sagsfremstillingen til…

Borgermødet

Nyvalgt formand for Sjelle Bylaug er stærkt bekymret Det er store udfordringer for det nyvalgte Sjelle Bylaug står overfor. Borgermødets dagsorden var Trafiksikkerhed, Cykelstier og Kæmpe Vindmøller. Forinden mødet, den 11 marts fremsendte Bylauget brev til Skanderborg Kommune med ønske om…

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I Sjelle Bylaug 22. marts 2012 1) Valg af dirigent & referent: Valgt blev Steen Andersen Frøslev / Jørgen Clauson-Kaas 2) Laugets beretning: Steen Frøslev gennemgik de forskellige aktiviteter, som Bylauget på det sidste har deltaget…

Vinterfest

Kære Sjelleborgere….. SÅ ER DER VINTERFEST…. Vinterfest i Sjelle Forsamlingshus For at fejre at vinteren går på hæld, og forårets komme afholdes den årlige vinterfest Lørdag den 24. marts! Hold øje med postkassen – din invitation ligger der måske allerede!…

Klimamesse

Mandag den 19. marts kl. 17-20 afholder Klimafesten, Skanderborg Kommune en Klimamesse på Skanderborg Handelsskole, Højvangens Torv i Skanderborg. Mød klima- og energiminister Martin Lidegaard og få gode råd og vejledning til hvordan du kan spare på energien og skifte til…

Vindmølleplacering

Skanderborg Kommune peger på Vindmølleplacering i særligt bevaringsværdigt kulturlandskab Skanderborg Kommune, Miljø- og Planudvalg har indstillet forslag om vindmølleplacering på Wedelslunds jorde som Skanderborg Kommune selv har udpeget som særligt bevaringsværdig kulturlandskab i kommuneplanen for Skanderborg, som vedtaget den 16….

Tvivl om vindmølleplacering

Lodsejer slår tvivl om vindmølleplacering og om vindmøllehøjde På borgermødet i Sjelle den 3. februar med temaerne “Vindmøller” og “Trafikssikkerhed” oplyste lodsejeren af Wedelslund jorde, at indstillingens vindmølleplacering og højden af vindmøllerne ikke stemmer overens med hans egne oplysninger. Den…

Sjelle Bylaug ønsker svar fra Skanderborg Kommune

Se henvendelsen her. Sjelle Bylaug henvender sig til Skanderborg kommune, og ønsker svar på om lodsejerens oplysninger om vindmølleplaceringen og om højden af vindmøllerne er drøftet til ny indstilling eller om indstillingen af den 5. december 2011 til økonomiudvalget stadig…

Generalforsamling

Sjelle Bylaug afholder Generalforsamling og Borgermøde  i Sjelle Forsamlingshus torsdag den 22. marts kl. 19:00 Dagsorden: 19:00 -20:00 Generalforsamling jf. vedtægterne 20:00 -21:30 Borgermøde om Vindmøller, trafiksikkerhed og cykelstier