Referat Trafikudvalg 11. februar 2020

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug 11. februar 2020

Sjelle den 11/2-2020

Tilstede: IngeLise, Kim, Birthe, Leif, Anders
Mødet blev holdt hos Birthe og Kim.

Følgende blev besluttet:

 1. Ved den fælles generalforsamling i forsamlingshuset den 2. Februar, informerer Anders kort om udvalgets arbejde, under Bylaugets beretning.
 2. Kim og Anders deltager den 2. Marts i et trafikmøde i Herskind, med temaet “Trafikken i din landsby”.
  Vores projekt med trafikbump på Voldbyvej, ligger pt. nr 7 på kommunens prioritetsliste.
  Iflg. Jette Schmidt, er deres bevillinger inddraget, så et realistisk bud er i 2022.
 3. Anders følger op på Jette Schmidt, vedrørende eventuel lukning af Rosenvej.
  Der skal laves et projekt forslag til kommunen, vedrørende færdiggørelsen af cykelstien fra Voldbyvej til Præstegårdsvej.
 4. Anders beder Jette Schmidt om en trafikmåling på Langelinie, omkring buslommerne.
  Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget:

1. Gadelys ved læskure på Langelinie
2. Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.
3. Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By. Eventuelt som delprojekt
4. Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej.

Næste møde er ikke planlagt, men tages når det er aktuelt.

Mvh
Anders